KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Niespełna dwa tygodnie po otrzymaniu upomnienia od Komisji Europejskiej za niewdrożenie rejestru przewoźników, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zawarł umowę na budowę Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

W czwartek 27 kwietnia Komisja Europejska wezwała Polskę do ustanowienia krajowego rejestru elektronicznego w transporcie drogowym. Wg bieżących informacji nt. budowy, wdrożenia i utrzymania KREPTD GITD wybrał wykonawcę systemu już z końcem marca.  Jak poinformowała w poniedziałek 8 maja Polska Agencja Prasowa, Inspektorat zawarł już także umowę na budowę rejestru. Jego wykonawcą będzie firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A..

Krajowy Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego

KREPTD to system teleinformatyczny stanowiący odnogę unijnego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings). Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.  każdy kraj członkowski powinien uruchomić rejestr państwowy do końca 2012 roku.

ERRU to sieć powiązanych ze sobą funkcjonalnie i treściowo rejestrów członków UE, zawierających informacje dot. przewoźników, połączonych w celu wymiany informacji w czasie rzeczywistym.

Jak informuje GITD, które jest organem odpowiedzialnym za wdrożenie budowę i funkcjonowanie KREPTD, rejestr ma zawierać następujące ewidencje:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu unijnym;
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji

Foto: Flickr

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu