Grupa Kęty – producent komponentów aluminiowych szuka przewoźników do stałej współpracy
Źródło Adobe Stock autor: am

Grupa Kęty – producent komponentów aluminiowych szuka przewoźników do stałej współpracy

Grupa Kęty S.A. zaj­muje się pro­duk­cją i sprze­dażą pro­fili i kom­po­nen­tów alu­mi­nio­wych wyko­rzy­sty­wa­nych m.in. przez branżę budow­laną, moto­ry­za­cyjną, a także trans­port dro­gowy, kole­jowy, elek­tro­tech­nikę, inży­nie­rię oraz AGD. Grupa Kęty pozo­staje lide­rem wśród pol­skich pro­du­cen­tów pro­fili. Firmę cechuję wszech­stron­ność w zakre­sie pro­duk­cji alu­mi­nium, wyra­sta rów­nież na zna­czą­cego gra­cza w glo­bal­nym bizne­sie.

Grupa Kęty S.A. zaj­muje się pro­duk­cją i sprze­dażą pro­fili i kom­po­nen­tów alu­mi­nio­wych wyko­rzy­sty­wa­nych m.in. przez branżę budow­laną, moto­ry­za­cyjną, a także trans­port dro­gowy, kole­jowy, elek­tro­tech­nikę, inży­nie­rię oraz AGD. Grupa Kęty pozo­staje lide­rem wśród pol­skich pro­du­cen­tów pro­fili. Firmę cechuję wszech­stron­ność w zakre­sie pro­duk­cji alu­mi­nium, wyra­sta rów­nież na zna­czą­cego gra­cza w glo­bal­nym bizne­sie.

Grupa Kęty – producent komponentów aluminiowych szuka przewoźników do stałej współpracy
Źródło Adobe Stock autor: am

Ze względu na szeroki zakres zastosowań profili aluminiowych, cieszących się na rynku europejskim wielkim uznaniem, Grupa Kęty wysyła tysiące transportów na terenie kraju i całej Europy.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i wzrostem produkcji, Grupa Kęty poszukuje nowych, zweryfikowanych przewoźników posiadających samochody różnego typu od plandek 3,5 tony po naczepy typu MEGA.

Wymagania odnośnie firm transportowych:

  • dyspozycyjność i komunikatywność,
  • wysoka jakość zleconych zadań transportowych,
  • elastyczność w podjętych działaniach,
  • stały kontakt z przewoźnikiem.

Szczegóły załadunku:

  • samochód wyposażony w 16 pasów załadunkowych,
  • załadunek góra/bok,
  • odpowiednie wyposażenie kierowcy (obuwie ochronne z noskiem, kask, kamizelka odblaskowa, okulary) umożliwiające załadunek jak również rozładunek u klientów.
  • załadunki odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, ale kierowca musi podstawić się na bramie najpóźniej do godziny 20:00,
  • realizacje dostaw just in time – zgodnie w wytycznymi i oczekiwaniami klienta.

 

UWAGA! Współpraca, akceptacja ofert i zleceń będzie odbywać się WYŁĄCZNIE na Platformie Trans.eu.

Więcej szczegółów dotyczących tras i pojazdów oraz zleceniodawcy poznasz w trakcie dokonywania wyceny.

Aby rozpocząć współpracę, należy wycenić interesujące Cię relacje spośród 20 dostępnych kierunków. Wystarczy, że podasz TransId lub NIP, a następnie uzupełnisz ceny na interesujących Cię kierunkach. Całość zajmuje dosłownie 2-3 minuty.

Najpopularniejsze