Przejęcie brytyjskiej spółki się opłaciło. Wielton podał wyniki za 2018 r.

Przejęcie brytyjskiej spółki się opłaciło. Wielton podał wyniki za 2018 r.

Grupa Wielton, producent naczep i zabudów do samochodów ciężarowych, podał informacje o wynikach za 2018 r. Wpływ na nie miało m.in. przejęcie brytyjskiej spółki Lawrence David. Przejęcie brytyjskiej sprawiło, że sprzedaż produktów Wieltona przekroczyła w ubiegłym roku  18 tys. sztuk.

W sumie w 2018 r. Wielton sprzedał łącznie 18 396 sztuk produktów nie tylko pod główna marką, ale także pod brandami Fruehauf, Viberti i Cardi, Langendorf oraz wspomnianej wcześniej Lawrence David. Przełożyło się to na 2,07 mld zł przychodów.

W porównaniu z 2017 rokiem, wynik sprzedaży jest o 21,8 proc. wyższy. Większość sprzedaży, bo aż 13 537 szt. producent naczep zrealizował na rynkach zagranicznych.

We Francji łączna sprzedaż wyniosła 5 352 szt. produktów, co dało wzrost o 6,6 proc. rok do roku. W Rosji i w Niemczech, Wielton wypracował wzrost sprzedaży odpowiednio o 12,2 proc. oraz 7,2 proc. W czwartym kwartale do wyniku doliczone zostały osiągnięcia przejętej we wrześniu spółki Lawrence David. Aktualnie firma ta jest druga na rynku brytyjskim, z udziałem na poziomie 10,3 proc ze sprzedaży rocznej.

Natomiast w Polsce Grupa Wielton sprzedała w ubiegłym roku 4 859 szt. produktów uzyskując wzrost o 7,1 proc. r/r. Przychody z polskiego rynku dały 461,1 mln zł i były wyższe o blisko 10 proc. Firma ma dzięki temu 15,5 proc. udziału w rynku krajowym (w sumie sprzedaż w Polsce w 2018 r. wyniosła 26 120 szt. zarejestrowanych pojazdów – wzrost o 9,6 proc. r/r).

Wyniki, które odnotowaliśmy po włączeniu w nasze struktury Lawrence David, jeszcze wyraźniej przybliżają nas do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. To już czwarta tak znacząca akwizycja Grupy Wielton. Warto zauważyć, że rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju organicznego – komentuje Mariusz Golec, prezes Wieltonu.

Grupa Wielton rozwija moce produkcyjne

W ramach rozwoju mocy produkcyjnych, w zakładach Wieltonu w ubiegłym roku uruchomiono zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy. Ruszyła także budowa lakierni zastępczej, a jednocześnie zaczęto prace nad realizacją inwestycji docelowej.

Równocześnie trwają zaawansowane prace nad budową fabryki chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych” – czytamy w komunikacie spółki.

Wielton otrzymał także zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie. Celem jest dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych.

Fot. Wielton

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty