Polski

Hiszpańskie służby ograniczą do minimum kontrole ciężarówek | Zmiany w związku z pandemią wprowadzają też inne kraje

Ten artykuł przeczytasz w 7 minut

Hiszpańskie służby ograniczą do minimum kontrole ciężarówek | Zmiany w związku z pandemią wprowadzają też inne kraje

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazuje policji ograniczyć kontrole ciężarówek. Zmiany w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadziła również Turcja, Rumunia, Grecja i Gruzja.

Hiszpański resort spraw wewnętrznych skierował pismo do Komendy Głównej Policji, w którym nakazuje służbom wstrzymać się od przeprowadzania szczegółowych kontroli ciężarówek. Policja może jednak prowadzić zwykłe kontrole związane z możliwym naruszeniem przepisów ruchu drogowego lub bezpieczeństwa. Funkcjonariusze powinni się ograniczyć do zwykłej kontroli dokumentacji, tak jak w przypadku każdego innego rodzaju pojazdu.

Hiszpański rząd wprowadził w zeszłym tygodniu kolejne obostrzenia dla wielu sektorów, jednak nie został nimi objęty transport drogowy towarów, jako branża niezbędna. Zwolnienie transportu od ograniczeń ma na celu zagwarantowanie ciągłości łańcucha dostaw żywności i innych podstawowych produktów. Mimo to kierowcy byli poddawani licznym i bardzo szczegółowym kontrolom, które prowadziły do zakłóceń łańcucha dostaw – donosi federacja związków transportowych Fenadismer. Dlatego też resort spraw wewnętrznych postanowił wydać instrukcje dla służb, w których wskazuje, że działalność branży transportowej „została uznana za niezbędną” i w konsekwencji „nie podlega ograniczeniom, a zatem i szczegółowym kontrolom” – dodaje Fenadismer. Dotyczy to również transportu międzynarodowego.

Rumunia

Według informacji udostępnionej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU), rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało rozporządzenie nr 7, którym wprowadzono nowe zasady transportu drogowego osób i towarów:

– Po wjeździe do Rumunii kierowcy pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 2,4 t, którzy nie mają objawów związanych z COVID-19, wypełniają deklarację na własną odpowiedzialność, w której trzeba podać miejsce, pod jakim można się z nimi skontaktować w okresie między dwoma transportami. Nie podlegają izolacji domowej w ramach kwarantanny, pod warunkiem, że pracodawca zapewni materiały ochronne przed COVID-19.

– Kierowcy pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 2,4 tony, którzy przejeżdżają przez terytorium Rumunii, nie są zobowiązani do wypełnienia wspomnianego wyżej oświadczenia po wjeździe, jeżeli spełniają następujące warunki minimalne (w przypadku ich niespełnienia kierowca będzie zobowiązany do 14-dniowej kwarantanny , ponosząc koszty z nią związane):

a) korzystają wyłącznie z korytarzy tranzytowych i przejść granicznych na końcach korytarzy zatwierdzonych przez rumuński rząd, przy czym odstępstwa od nich są zabronione (władze rumuńskie opublikowały interaktywną mapę zawierającą korytarze, stacje tankowania i miejsca odpoczynku);

b) tranzyt przez terytorium Rumunii odbywa się w minimalnym terminie, nie przekraczającym 48 godzin od wjazdu do Rumunii, w którym zawarte są okresy postoju na codzienny odpoczynek;

c) parkowanie pojazdu odbywa się wyłącznie na parkingach zlokalizowanych w określonych korytarzach tranzytowych.

Kierowcy realizujący tranzyt przez Rumunię muszą wypełnić ten formularz przy wjeździe do kraju. Należy go przekazać na granicy przy wyjeździe.

Przy wjeździe do Rumunii kierowca musi nakleić na przednią szybę specjalną naklejkę udostępnioną przez Państwowy Inspektorat Kontroli Transportu Drogowego oraz zachować formularz tranzytowy.

Ponadto Rumunia zniosła do 16 kwietnia ograniczenia ruchu dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony na odcinku Ploeszti-Brasov na drodze krajowej DN1 (E60). Nadal jednak obowiązują ograniczenia jazdy na odcinku DN1 między Bukaresztem a Ploeszti.

Turcja

Jak poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 5 kwietnia granica Turcji została otwarta dla polskich ciężarówek. Turcy mierzą temperaturę kierowcom. Jeżeli w tranzycie przez takie kraje, jak Bułgaria, Serbia, Rumunia i Grecja truckerzy spędzili wymaganą przez władze tureckie 14-dniową kwarantannę, mogą wówczas przekroczyć granicę – donosi Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Strona turecka poddaje kwarantannie tylko swoich obywateli.

Gruzja 

Zgodnie z doniesieniami IRU, zagraniczne ciężarówki, które wjechały na terytorium Gruzji, podlegają następującym zasadom:

– po zakończeniu procedur w punkcie kontroli celnej pojazd jedzie bez przerwy do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

– zatrzymywanie pojazdu jest dozwolone tylko na specjalnie wyznaczonych obszarach – PUNKTY STOP (STOP POINT), miejsca zakupu obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (https://www.tpl.ge/en/salespoints) oraz na parkingach znajdujących się w pobliżu punktu kontroli celnej.

– w nagłych przypadkach (wypadek samochodowy, problemy zdrowotne, itp.) kierowca powinien skontaktować się z odpowiednimi służbami i pozostać w kabinie, zanim przedstawiciele tych służb dotrą do kierowcy. W tym celu kierowca musi zadzwonić do Centrum Reagowania Ratunkowego i Operacyjnego na numer 112.

– ciężarówka powinna opuścić terytorium Gruzji w ściśle określonym czasie:

a) w przypadku ruchu tranzytowego (wyłączając przemieszczanie się z/do punktu kontroli celnej „Kazbegi”) pojazdy ciężarowe muszą opuścić terytorium Gruzji w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;

b) w innym przypadku (w tym w przypadku importu i tranzytu przy wjeździe/wyjeździe przez punkt kontroli celnej „Kazbegi”) pojazd musi opuścić kraj w ciągu 48 godzin. Nie jest liczony czas potrzebny na załatwienie formalności celnych i zatrzymanie się na parkingach w pobliżu gruzińskich organów celnych (przejście graniczne).

Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych oraz używanie osobistego wyposażenia ochronnego (maska ​​medyczna, rękawiczki, itp.).
naruszenie powyższych zasad (np. pojazd bez pozwolenia na wyjazd, zatrzymanie się w obszarach zabronionych, naruszenie warunków ruchu, itp.) kierowca pojazdu zostanie ukarany grzywną w wysokości 3 tys. lari gruzińskich (ok. 4 tys. złotych) i zostanie zatrzymany na 14-dniowej kwarantannie, a pojazd zostanie unieruchomiony. Wyjątkiem są sytuacje, gdy warunki pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne utrudniają i/lub uniemożliwiają przestrzeganie zasad.

Punkty STOP znajdują się w:

– Urbnisi – dystrykt Kareli,
– Terjola – dystrykt Trejola, wieś Siktarva,
– Gori – dystrykt Gori, wieś Tiniskhidi,
– Zestaponi – dystrykt Zestapoini, wieś Argveta.

Grecja

2 kwietnia rząd grecki wydał nowy dekret ministerialny w sprawie procedury kwarantanny, której muszą przestrzegać osoby wjeżdżające do Grecji z zagranicy. W art. 2 dekretu zawarto przepisy dotyczące kierowców ciężarówek:

“Pracownicy wszystkich narodowości zaangażowani w międzynarodowe operacje transportowe (lądowe, powietrzne, morskie) muszą po wjeździe do Grecji bezzwłocznie przejechać tranzytem przez kraj, albo dotrzeć do miejsca docelowego w kraju. Po dotarciu do miejsca docelowego w Grecji kierowcy muszą rozpocząć tymczasowy okres 14-dniowej izolacji.”

Odstępstwa od tej zasady są możliwe w następujących przypadkach:

– Gdy zachodzi potrzeba rozpoczęcia nowej operacji transportu międzynarodowego (np. transport dwustronny). Wówczas obowiązkowa kwarantanna może zostać zniesiona w dowolnym momencie, nawet następnego dnia po jej rozpoczęciu.

– Gdy zachodzi potrzeba wykonania transportu krajowego (na terytorium Grecji). W takim przypadku kierowca musi spędzić co najmniej 7 dni w izolacji, począwszy od dnia wjazdu do kraju. Ze względu na obowiązkowy tydzień spędzony w izolacji operacje kabotażowe nie będą możliwe.

Powyższe zasady obowiązują od 2 do 20 kwietnia.

Za naruszenie powyższych zasad grozi grzywna w wysokości 5 tys. euro (ok. 23 tys. złotych).

Fot. Twitter.com/DGTes

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty