Kolejne zmiany w deklaracjach INTRASTAT 2022
Fot. Politie Team Verkeer Noord-Nederland/Facebook

Kolejne zmiany w deklaracjach INTRASTAT 2022

Z początkiem przyszłego roku firmy czekają kolejne zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Zmiany będą dotyczyć deklaracji dla wywozu, w której będzie trzeba podawać dodatkową informację o kraju pochodzenia towarów wywożonych do innego kraju Unii Europejskiej. Aby zmiana ta przebiegła sprawnie, już teraz firmy mogą wprowadzać informację o kraju pochodzenia w zgłoszeniach INTRASTAT 2022.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

dr Izabella Tymińska

dr Izabella Tymińska

ekspert celny

18.10.2021

Z początkiem przyszłego roku firmy czekają kolejne zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Zmiany będą dotyczyć deklaracji dla wywozu, w której będzie trzeba podawać dodatkową informację o kraju pochodzenia towarów wywożonych do innego kraju Unii Europejskiej. Aby zmiana ta przebiegła sprawnie, już teraz firmy mogą wprowadzać informację o kraju pochodzenia w zgłoszeniach INTRASTAT 2022.

Kolejne zmiany w deklaracjach INTRASTAT 2022
Fot. Politie Team Verkeer Noord-Nederland/Facebook

1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą tego rozporządzenia, na podmioty zobowiązane do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT zostanie nałożony dodatkowy obowiązek informacyjny. W myśl zmian, informację o kraju pochodzenia towarów będzie trzeba podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak obecnie – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu.

Celem wprowadzanych zmian jest przygotowanie do wejścia w życie systemu SIMSTAT, którego głównym założeniem jest: składanie deklaracji raz na kwartał, w podwyższonych progach statystycznych i co najważniejsze tylko deklaracji wywozowych. Z tego też powodu deklaracje wywozowe muszą odzwierciedlać wszystkie niezbędne dane dotyczące przewożonych towarów.

Informacje o kraju pochodzenia

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z wyprzedzeniem chce przygotować podmioty zobowiązane do przedmiotowej zmiany i już od 1  lipca br. udostępnił prawną i techniczną możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT. Program do wypełniania zgłoszeń INTRASTAT udostępniony przez Ministerstwo Finansów na licencji bezpłatnej – ist@t, ma zmiany dostosowane już do wprowadzania informacji o kraju pochodzenia towarów.

Ustalenie kraj pochodzenia towaru

Wskazywanie kraju pochodzenia towarów odbywa się za pośrednictwem kodu kraju pochodzenia – zgodnie ze skrótami ISO.

Firmy mające problem ze wskazaniem właściwego kodu powinny ustalić kraj pochodzenia zgodnie z regułami pochodzenia, zawartymi w art. 60 unijnego kodeksu celnego i w określonych przepisach do tego artykułu: w akcie delegowanym i wykonawczym do UKC.

Podstawową definicją kraju pochodzenia jest kraj, w którym towar został całkowicie uzyskany lub towar – w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj – jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Do tych zapisów definicyjnych UE ustanowiła przepisy określające poszczególne etapy „produkcji” i nabywanie przez ten towar pochodzenia.

Wyjątkowo, w przypadku deklaracji INTRASTAT 2022, jeżeli kraju pochodzenia nie da się ustalić, należy podać kod państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego miejscem wysyłki towarów.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)