Jak uchronić się przed odpowiedzialnością za uszkodzony ładunek?

Jak uchronić się przed odpowiedzialnością za uszkodzony ładunek?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

27.03.2017

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

27.03.2017
Jak uchronić się przed odpowiedzialnością za uszkodzony ładunek?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów międzynarodowych (Konwencja CMR), jak i polskim prawem, które stosuje się do przewozów krajowych, przewoźnik odpowiada za szkodę od momentu przyjęcia ładunku do przewozu, do momentu jego wydania odbiorcy.

Aby domagać się odszkodowania osoba uprawniona  nie musi wskazywać powodu powstania szkody – wystarczy, że wydano przesyłkę w dobrym stanie, a odebrano uszkodzoną. Odpowiedzialność przewoźnika jest jednak wyłączona, gdy szkoda wynikła z okoliczności leżących po stronie nadawcy bądź odbiorcy niezawinionych przez przewoźnika bądź właściwości towaru. Innymi okolicznościami, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika są siła wyższa (prawo przewozowe) oraz okoliczności, których nie dało się uniknąć i którym następstwom nie można było zapobiec (Konwencja CMR). Warto jednak pamiętać, że ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa wyłącznie na przewoźniku.

Jak w takim razie ustrzec się od odpowiedzialności i kosztów, którymi może obciążyć przewoźnika klient?

Przed przyjęciem towaru przewoźnik jest obowiązany sprawdzić:

  • dokładność danych listu przewozowego dotyczących liczby sztuk
  • widoczny stan towaru i jego opakowania.

UWAGA! 

Jeżeli przewoźnik nie może sprawdzić tych danych, powinien wpisać do listu przewozowego swoje zastrzeżenia oraz je uzasadnić. Zastrzeżenia te nie wiążą jednak prawnie załadowcy towaru, jeśli nie potwierdzi ich pisemnie w liście przewozowym – tłumaczy Ewa Sławińska, prawnik z kancelarii Translawyers

Dodatkowa weryfikacja za dopłatą

Nadawca ładunku może też żądać sprawdzenia przez przewoźnika wagi brutto albo sprawdzenia zawartości sztuk przesyłki. Można domagać się za to zapłacenia kosztów sprawdzenia. Wynik sprawdzenia obowiązkowo wpisuje się wówczas do listu przewozowego.

Przewoźnik odpowiada za ładunek aż do momentu wydania go odbiorcy towaru i przekazania mu kopii listu przewozowego. – Często zdarza się, że rozładunek towaru nie jest możliwy, bo na przykład odbiorca nie chce przyjąć towaru. Wówczas przewoźnik powinien jak najszybciej zwrócić się do nadawcy towaru po wskazówki – radzi Ewa Sławińska.

Dokumentacja uszkodzenia ładunku

Gdy dojdzie do uszkodzenia ładunku, dobrze jest wykonać zdjęcia lub nagrać film, które mogą być argumentem w ewentualnym sporze z klientem.

Tego rodzaju dowody jak zdjęcia i filmy bardzo przydadzą się do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie towaru, i to zarówno w trakcie postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez ubezpieczyciela, jak i w trakcie postępowania sądowego – mówi Ewa Sławińska

Warto też sporządzić protokół szkody, a także zdobyć oświadczenie kierowcy wykonującego przewóz oraz osób obecnych przy załadunku.

UWAGA! 

Należy też pamiętać, że jeśli informacja o uszkodzeniu nie została wpisana przez odbiorcę do listu przewozowego lub, w przypadku uszkodzeń niewidocznych, nie została zgłoszona przewoźnikowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia rozładunku, to istnieje domniemanie prawne, że szkoda nie zdarzyła się w trakcie przewozu.

W takim wypadku, jeśli zleceniodawcy nie uda się udowodnić odpowiedzialności przewoźnika, będzie on z niej zwolniony.

Foto: images.volvotrucks.com

3f15cfe5-0dc4-4012-bfd2-c7acefc96b6e?server=place3

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)