TransInfo

Filipiak Babicz Legal

Jak wykorzystać opodatkowanie do zwiększenia cash flow?

Branża transportowa w ostatnim czasie przeżywa trudne chwile. Wpływ na sytuację ma wiele czynników zewnętrznych, które tylko utrudniają prowadzenie działalności. Warto wspomnieć np. o niestabilności sytuacji geopolitycznej, czego najlepszym przykładem jest wojna w Ukrainie. W polepszaniu perspektyw nie pomaga stagnacja gospodarcza, w tym w największej gospodarce UE – Niemczech. Spowolnienie gospodarcze istotnie wpływa na handel, którego wartość w ostatnim czasie spadała. Nie mniej problemów powodują zamieszania na wewnętrznej scenie politycznej takie jak np. blokady dróg i autostrad przez rolników. W końcu warto wspomnieć również o rosnących kosztach prowadzenia biznesu, co wynika między innymi z wielokrotnego zwiększania wysokości płacy minimalnej czy zwiększania opłat drogowych.

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Trudne warunki dotykają nie tylko branży transportowej, ale również inne podmioty z łańcuchu dostaw. Rośnie więc presja na długość udzielanego kredytu kupieckiego, a same należności nie są często regulowane w terminie lub nie są regulowane wcale. Wszystko to sprawia, że zadbanie o cash flow firmy staje się niezwykle ważne. Możliwości na poprawienie płynności może dać także odpowiednie wykorzystanie rozwiązań podatkowych.

Ulga na złe długi

Jednym ze sposobów na poprawienie cash flow w firmie może okazać się wykorzystanie ulgi na złe długi. Istota ulgi sprowadza się do możliwości pomniejszenia zapłaconego podatku VAT przez wierzycieli, których dłużnicy mają problem z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Ulgę na złe długi mogą zastosować podatnicy VAT, którzy nie uzyskali zapłaty od ich kontrahentów w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, zarówno w stosunku do wierzytelności, które nie zostały uregulowane całkowicie, jak i częściowo. Dzięki zastosowaniu ulgi podatnik może odzyskać zapłacony wcześniej podatek VAT od czynności, od której nie uzyskał zapłaty poprzez dokonanie korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Uzyskana w ten sposób kwota zwrotu może być wykorzystywana przez przedsiębiorcę a o ewentualną zapłatę podatku VAT będzie się on martwił dopiero po uregulowaniu płatności przez kontrahenta.

Filipiak Babicz Legal

Estoński CIT, czyli koniec z miesięcznym rozliczeniem

Kolejną przewidzianą przez ustawodawcę metodą na poprawienie cash flow jest wykorzystanie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Opodatkowanie spółki estońskim CIT istotnie modyfikuje sposób rozliczania podatku dochodowego, jako że w ustawie o CIT przewidziano w tym zakresie specjalne rozwiązania. Przepisy estońskiego CIT nie przewidują przede wszystkim zaliczek na podatek dochodowy, co oznacza, że uzyskiwane przez spółkę dochody będą mogły pozostać w firmowej kasie.

Wyjątek w tym zakresie stanowi dochód uzyskany z tytułu ukrytych zysków, z wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz reorganizacji, w przypadku których zapłata podatku powinna nastąpić do 20. dnia następującego odpowiednio po: dokonaniu wypłaty, wykonaniu świadczenia czy od daty przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu pieniężnego. Niemniej takie zdarzenia powinny występować sporadycznie, a jeśli już to podatek z tego tytułu powinien być raczej niski.

Co więcej, dzięki estońskiemu CIT nawet w rozliczeniu rocznym może nie dojść do zapłaty podatku, jako że opodatkowanie w tej formie rozliczeń występuje tylko w ściśle określonych przypadkach, a nie jak w przypadku „normalnego CIT” każdorazowo przy powstaniu dochodu. Stwarza to liczne możliwości co do świadomego zarządzania cash flow w przedsiębiorstwie i np. podjęciu w trudniejszych chwilach jego działalności decyzji o niewypłacaniu zysku wspólnikom, na skutek czego spółka nie zapłaci od niego podatku CIT.

Co do zasady więc wdrożenie w spółce estońskiego CIT pozwoli na zachowanie w ciągu roku podatkowego istotnych środków pieniężnych, które mogą być wykorzystywane na np. spłacanie bieżących zobowiązań.

0% VAT dla podwykonawców w ramach dostaw międzynarodowych

W niektórych przypadkach podwykonawcy realizujący transport dla naszego przedsiębiorstwa w ramach dostawy międzynarodowej mogą wystawiać nam faktury 0% VAT.

Sytuacja ta ma miejsce w przypadku, gdy transport międzynarodowy obejmuje również terytorium Polski. Może mieć więc zastosowanie np. gdy transport wykonywany jest w Polsce, ale jest tylko częścią transportu międzynarodowego lub jeżeli stanowi wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług transportu towarów, które jest częścią transportu międzynarodowego.

Skorzystanie z tej możliwości pozwala na zachowanie części środków, które normalnie byłyby wykorzystane na opłacanie podatku i ponownie: zwiększenie wolnych środków, które mogą być wykorzystane w inny sposób.

Podsumowując, w trudnych czasach zapewnienie przedsiębiorstwu odpowiedniego cash flow jest jednym z kluczowych zadań dla zarządzających nim osób. Jednymi ze sposobów na jego poprawienie jest wykorzystanie opodatkowania estońskim CIT, ulgi na złe długi lub 0% VAT dla podwykonawców w dostawach międzynarodowych. Metod poprawiających cash flow jest oczywiście więcej a opis metod wskazanych w artykule nie jest wyczerpujący. W razie zainteresowania opisanymi rozwiązaniami, zapraszamy do kontaktu.

 

Maciej Kowalczyk

https://www.filipiakbabicz.com/zespol/maciej-kowalczyk/