TransInfo

Fot. Pixabay.com/CC0

Przewoźnik ukarany za nielegalny transport, bo kierowca miał przy sobie tylko kserokopię licencji

Zgodnie z wyrokiem włoskiego Sądu Kasacyjnego na pokładzie pojazdu wykonującego przewozy towarów na zlecenie osób trzecich na terenie Unii Europejskiej nieodzowne jest posiadanie uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej wydanej przewoźnikowi. W przeciwnym razie włoskie prawo przewiduje grzywnę. 

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

W Sądzie Kasacyjnym zapadł wyrok w sprawie stosowania sankcji na mocy art. 46 ust. 1 ustawy nr 298/1974, za brak poświadczonej kopii licencji wspólnotowej na pokładzie. Proces dotyczył przypadku, w którym kierowca nie pokazał podczas kontroli uwierzytelnionej kopii licencji wspólnotowej, nie dlatego, że przewoźnik jej nie uzyskał, ale dlatego, że nie znajdowała się ona fizycznie w pojeździe podczas transportu – donosi włoski portal transportowy uominietrasporti.it. 

Sąd Kasacyjny wydał orzeczenie po apelacji od wyroku Sądu w Alessandrii (n. 40/2016), który zapadł po zaskarżeniu decyzji sędziego pokoju. Sędzia pokoju ukarał zagraniczną firmę transportową za wykonanie unijnego transportu towarowego bez posiadania uwierzytelnionej kopii unijnej licencji. Firma sprzeciwiła się stosowaniu sankcji przewidzianych w art. 46 ust. 1 ustawy nr. 298/1974, ponieważ kierowca był w posiadaniu kserokopii licencji, ale nieuwierzytelnionej.

Sąd Kasacyjny utrzymał w mocy wyrok z niższej instancji.

Zgodnie z orzeczeniem zwykła kserokopia nie wystarczy, bo to kwestia niedopełnienia określonego obowiązku prawnego, który zakłada posiadanie ważnego zaświadczenia (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii) w momencie kontroli w ruch pojazdu.

Słuszność miał więc sąd w Alessandrii, który ponadto powołał się na Rozporządzenie KE nr 1072 z 2009 r. stwierdzające, w jakiej formie licencja wspólnotowa musi znajdować się na pokładzie pojazdu, aby zawsze można było ją okazać podczas kontroli przez służby. 

Brak kopii jak nielegalny transport

Przypomnijmy, że włoskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowało notatkę, z której wynika, że brak licencji wspólnotowej na pokładzie ciężarówki może być traktowany jako nielegalny transport

Notatka potwierdza wcześniejszy wyrok Sądu Kasacyjnego, który uznał, że stosowanie sankcji przewidzianych za nielegalny przewóz jest całkowicie zasadne w przypadku braku w ciężarówce kopii licencji wspólnotowej.

Wynika to z faktu, że art. 46 ustawy 298/74 nie rozróżnia przypadku, w którym przedsiębiorstwo nie uzyskało licencji wspólnotowej, od przypadku, w gdy dokument nie znajduje się na pokładzie pojazdu. 

Tagi