Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Rząd zatwierdził wczoraj projekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowelizacja przepisów ma pomóc w zwalczaniu szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, dzięki sprawniejszej działalności KAS. W projekcie znalazły się także zapisy dotyczące przewoźników i branży logistycznej.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest zapewnienie szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze kontrole celno-skarbowe. W tym celu KAS zyska uprawnienia do pozyskiwanych danych m.in. o zdarzeniach, które mają wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych.

To co istotne dla branży transportowej i logistycznej, to doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowych. I tak według projektu zmian, poszerzona została definicja kontrahenta kontrolowanego. Jeśli propozycje Ministerstwa Finansów, które przygotowało nowelizację, zostaną zatwierdzone przez parlament i wejdą w życie, wówczas przewoźnik oraz wszystkie podmioty uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające w imieniu dostawców i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru – będą mogły być traktowane jako kontrahent kontrolowany.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uznawanych za kontrahenta kontrolowanego ma umożliwić funkcjonariuszom KAS prowadzenie kontroli krzyżowej w szerszym niż dotychczas zakresie.

Fot. Ministerstwo Finansów/KAS

Poradnik: ITD kontrola przewoźnika_

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu