Nie każda kontrola pod kątem MiLoG-u legalna. Precedens w niemieckim sądzie

Nie każda kontrola pod kątem MiLoG-u legalna. Precedens w niemieckim sądzie

Nie każda kontrola pod kątem MiLoG-u legalna. Precedens w niemieckim sądzie

Niemiecka kancelaria Baldiun & Pfnür donosi o precedensowym orzeczeniu niemieckiego sądu finansowego dla Berlina – Brandenburgii z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt 1 V 1175/17). Sąd wstrzymał tymczasowo kontrolę prowadzoną w polskiej firmie transportowej pod kątem przestrzegania niemieckich przepisów o płacy minimalnej. Zdaniem prawników, konsekwencją tego wyroku może być czasowe zawieszenie kontroli przez niemieckie służby.

W uzasadnieniu orzeczenia, sąd wskazał na poważne wątpliwości co do legalności zaskarżonego zarządzenia o przeprowadzeniu kontroli, opierając się przy tym na braku jasności, czy § 20 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) w ogóle ma zastosowanie do przedsiębiorstw z branży transportowej i logistycznej mających siedzibę w krajach UE, a nie posiadających oddziału w Niemczech.
Sąd uznał, że niemiecki Główny Urząd Celny powinien był ograniczyć się najpierw do stwierdzenia, czy pracownicy firmy transportowej nie jeździli wyłącznie w ruchu tranzytowym. Umowy o pracę, rozliczenia płac wraz z dowodami zlecenia zapłaty, zapisy czasu pracy i bliższe informacje dotyczące poszczególnych zleceniodawców, których zażądano w postępowaniu kontrolnym – zdaniem sądu, nie pozwalają stwierdzić tej okoliczności.

Komentarz kancelarii Translawyers

O wpływie precendensowego orzeczenia niemieckiego sądu na działalność polskich przewoźników mówi Paulina Eliasz – Pietrusewicz, starszy prawnik kancelarii Translaywers.

Od początku wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG) polscy przewoźnicy mieli zastrzeżenia, czy kontrole przeprowadzane w ich firmach będą legalne i zgodne z prawem europejskim. W szczególności do dziś nie zostały rozwiane wątpliwości dotyczące zaliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej kierowców – mówi Paulina Eliasz – Pietrusewicz.

– Rozbieżności te oraz brak konkretnych wytycznych doprowadziły do tego, że firmy transportowe w różny sposób rozliczają niemiecką płacę minimalną, oraz nie wiedzą jak postępować w przypadku kontroli, a jej wynik to po prostu loteria. Niewątpliwie precedensowy wyrok wyznacza nowy kierunek w sprawie legalności przeprowadzania kontroli. Jest szansa, że po tym wyroku Niemcy tymczasowo zawieszą przeprowadzanie kontroli, do czasu wskazania konkretnych wytycznych zgodnych z prawem europejskim – komentuje.

Fot. Pixabay.com/tvjoern CC0

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)