Kierowca zawodowy i kwarantanna – zaświadczenia, które warto mieć przy sobie przekraczając granice

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Kierowca zawodowy i kwarantanna – zaświadczenia, które warto mieć przy sobie przekraczając granice

Kwarantanna, którą objęte są osoby po przekroczeniu granicy, to jedna z metod walki z COVID-19, jaką przyjęło wiele państw. Najczęściej jednak granice przekraczają kierowcy zawodowi, którzy przecież niemalże walczą o to, aby nie naruszyć ciągu dostaw na terenie Unii. Warto by mieli przy sobie zaświadczenia, które pomogą im w przekroczeniu granic.

Każde państwo z Unii Europejskiej podjęło działania, aby zmniejszyć liczbę zachorowań. Jednym z nich jest kontrola graniczna oraz obowiązkowa kwarantanna. Wprowadzenie tej restrykcji odbiło się na branży transportowej: gigantycznymi korkami, chaosem, niewiedzą. Spróbujmy zatem powalczyć z tym ostatnim – niewiedzą. 

Kierowca i kwarantanna

Początkiem było słowo „kwarantanna”. To one zmroziło polską branżę transportową, ponieważ niemalże każdemu tworzyła się przed oczami wizja kierowców, którzy tkwią w domu przez dwa tygodnie oraz naczep pełnych dostaw, które nie mogą dotrzeć do swojego punktu docelowego. Szybko okazało się jednak, że w przypadku Polski, kwarantanna ta nie obejmuje kierowców zawodowych przekraczających granicę pojazdem, którym wykonuje przewóz. Jednocześnie przyszła ulga i… kolejna niepewność. Co z tymi, którzy przekraczają granice autami osobowymi i firmowymi busami? Przecież nie są to samozwańcze wycieczki krajoznawcze, a transport do lub z miejsca, gdzie stoi pojazd.

Na efekt tego chaosu nie musieliśmy czekać długo. Szybko wprowadzane ustawy, które oczywiście mają na celu walkę z pandemią, wykonywane są przez podmioty, które nie mają dostosowanych wytycznych, a jedynie przedkłada się im suchą ustawę. Ktoś inny ją interpretuje i wydaje polecenia kolejnym. Koniec tego łańcucha zna każdy – klęska.

Dodajmy do tego jeszcze wątpliwości związane z tym, czy spod przepisów wyłączeni są również kierowcy zajmujący się tzw. transportem lekkim i mamy istny informacyjny koktajl mołotowa. Który w pewnym momencie musi wybuchnąć. I wybuchnął. Efektem tego było posiedzenie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zabiera głos

23 marca Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla transportu. Celem było wprowadzenie jednolitej polityki walki z koronawirusem – zmobilizowanie państw do tego, aby wdrożyły zalecane rozwiązania i tym samym usprawnili działanie branży transportowej w tych trudnych czasach.

Komisja zalecała m.in.: tworzenie „zielonych pasów”, zawieszenie zakazów, zminimalizowanie formalności na przejściach granicznych oraz w firmach zajmujących się nadawaniem/odbieraniem towarów. Odniosła się również do niezwykle ważnej kwestii, jaką jest kwarantanna u kierowców zawodowych.

Niektóre kraje wymagały lub sugerowały posiadanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kierowcy. Natomiast organ wykonawczy Unii Europejskiej uznał, że dalsze praktykowanie tego typu działań jest bezcelowe. Po pierwsze dlatego, że dostęp do lekarzy jest znacznie utrudniony, a po drugie – takie zaświadczenie nie jest gwarancją braku infekcji wywołanej przez koronawirusa. Covid-19, w niektórych przypadkach, przebiega bowiem bezobjawowo, a wydana nawet dwa dni temu opinia lekarska, może mijać się z prawdą.

Zasady kwarantanny w Polsce i UE

W Polsce zasady obejmowania kwarantanną kierowców zawodowych są następujące. Kierowca zawodowy przekraczający granicę nie podlega dwutygodniowej izolacji. Nie ważne, czy przekracza granicę ciągnikiem czy też autem osobowym lub firmowym. Oczywiście tylko wówczas, gdy nie wykazuje żadnych oznak chorobowych.

Kierowca zawodowy może wykazać przed służbami fakt, że jest zatrudniony w firmie transportowej, przedłożyć certyfikat zawodowy oraz przedstawić stosowne zaświadczenie przygotowane przez Komisję Europejską oraz drugie, przygotowane przez zespół naszych specjalistów. Zaświadczenia te, przygotowane specjalnie z myślą o branży i przetłumaczone na urzędowe języki mają pomóc kierowcom w przekraczaniu granic. Te same formalności dotyczą oczywiście kierowców poruszających się pojazdami poniżej 3,5 tony. Z tym wyjątkiem, że nie przekażą oni osobie kontrolującej certyfikatu zawodowego, ponieważ takiego nie mają.

Zatem jeśli certyfikat wygaśnie, lub kierowca nim nie dysponuje, można w zastępstwie wymagać listu od pracodawcy, w którym to przedsiębiorstwo ustala stosunek pracy. Oczywistym jest, że pracownik będzie musiał dodatkowo wylegitymować się dokumentem tożsamości. Wzór potwierdzenia dla pracowników transportu międzynarodowego (dostępny jest w załączniku na ostatniej stronie zaleceń Komisji UE).

W Europie sytuacja kształtuje się podobnie, poza niektórymi wyjątkami. Unia Europejska jest wspólnotą, jednak mimo tego, każde państwo członkowskie ma prawo do działań własnych. I z takiego właśnie prawa skorzystały Węgry. Kierowca zawodowy, wyposażony nawet w niezbędne dokumenty, w tym zaświadczenia, wjeżdżając na terytorium Węgier i przewożąc towary z Włoch, Korei Południowej, Chin, Iranu oraz Izraela, przechodzi obowiązkową, dwutygodniową kwarantannę.

Podsumowując sytuację w Europie, należy przyjąć, że poza Węgrami, na tę chwilę restrykcje dotyczące izolacji kierowców zawodowych są takie same jak w Polsce. Kierowca zawodowy, prowadzący pojazd o dowolnej masie, przekracza granicę wyposażony w niezbędne dokumenty, m.in.: certyfikat oraz zaświadczenie Komisji oraz przygotowane przez Kancelarię ITD-PIP i nie jest on poddawany kwarantannie, jeżeli nie wykazuje oznak choroby.

Przydatne zaświadczenia

Zaświadczenia, o których mowa, są dwa. Pierwsze jest skonstruowane przez Komisję Europejską, drugie opracowane przez ekspertów z branży transportowej. Wyposażenie kierowców w oba, minimalizuje ryzyko jakichkolwiek niepewności przekraczania granicy niemalże do minimum. Zaświadczenie przygotowane przez ekspertów jest przetłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański.

Kierowca ma zatem poświadczenie zatrudnienia w firmie transportowej w najważniejszych językach urzędowych Europy. Oba zaświadczenia przekazujemy bezpłatnie, po kontakcie pod adresem: kwarantanna@itd-pip.pl

Kierowcy – dziękujemy Wam!

My, jako eksperci, przyglądamy się branży od lat i od lat jesteśmy pod wrażeniem Waszej postawy pełnej pasji. W tych trudnych czasach do pasji dołącza również odwaga. Jesteście bohaterami i to nie tylko branży transportowej, ale każdego Polaka, który dzięki Wam może nadal swobodnie robić zakupy.

Fot. Straż Graniczna/Twitter

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty