TransInfo

Kompleksowa obsługa prawna firm transportowych i spedycyjnych. Zobacz, co powinno wchodzić w jej zakres

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Najbardziej wymagający klienci z branży TSL, którym zależy na stałym dostępie do kompleksowych i specjalistycznych usług prawniczych powinni rozważyć korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Szeroki zakres merytoryczny merytoryczny takiej współpracy z kancelarią prawną zapewnia firmie pełną ochronę i bezpieczeństwo.

Kancelaria Legal Trans jest wiodącą kancelarią w Polsce specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla firm transportowych i spedycyjnych. Kancelaria daje swoim Klientom możliwość odpowiedniej, dopasowanej do specyfiki ich firmy, konfiguracji oferty.

Legal Trans zapewnia swoim klientom m.in.:

 • doradztwo prawne z dziedzin prawa przewozowego (tj. konwencja CMR, Konwencja TIR, Umowa ATP, ustawa Prawo Przewozowe dla spedytorów bądź dyspozytorów. Porada udzielana jest niezwłocznie w formie ustnej, a w przypadkach zapytań wymagających głębszej analizy – w formie pisemnej
 • reprezentacja podczas kontroli (organów uprawnionych do kontroli drogowej na terenie RP oraz jej odpowiedników w państwach członkowskich UE) – zakres usług obejmuje w szczególności: wsparcie prawne podczas samej kontroli poprzez kontakt telefoniczny z kierowcą bądź dyspozytorem oraz inspektorem. Sporządzenie pism wyjaśniających, sprzeciwów od wyroków nakazowych, odwołania od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 • całodobowy telefon z tłumaczem – zapewniamy całodobową możliwość skorzystania przez kierowców z pomocy tłumacza ze wszystkich języków państw członkowskich UE oraz Europy Wschodniej. Tłumacze Ci są wyspecjalizowani w obsłudze spraw związanych z codziennymi zadaniami przed jakimi staje kierowca podczas swojej pracy, takich jak problemy przy podejmowaniu ładunków, kolizje i wypadki komunikacyjne, przeprowadzenie kontroli drogowej.
 • reprezentacja podczas kontroli organów administracyjnych w przedsiębiorstwie (organów uprawnionych do przeprowadzenia takiej kontroli na terenie RP, w tym postępowaniach wszczętych przez prokuraturę, a szczególności w zakresie wypadków komunikacyjnych, zakres usługi obejmuje w szczególności: reprezentacja podczas kontroli, weryfikacja dostarczonych protokołów pokontrolnych, sporządzenie niezbędnych pism wyjaśniających, odwołanie od nałożonych niesłusznie bądź wydanych z naruszeniem przepisów prawa decyzji administracyjnych, ze skargą do WSA włącznie;
 • stały controling dokumentacji, odnoszącej się do niezbędnych dokumentów wynikających z ustawy Kodeks Pracy, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym, rozporządzeniu 1072/2009 (WE) dla pracowników, kierowców, zarządzającego transportem oraz pojazdów przedsiębiorstwa;
 • windykacja transportowa – przeprowadzana zarówno poprzez profilaktyczne monitorowanie przeterminowanych wierzytelności, jak również przeprowadzania niezbędnych czynności, w tym mediację, a docelowo wytoczenie powództwa;
 • optymalizacja i stała kontrola wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, obejmująca monitoring Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania obowiązujących w przedsiębiorstwie, Umów o pracę, Umów cywilnoprawnych;
 • wprowadzenie procedur pozwalających na zabezpieczenie przed roszczeniami kierowców wytaczanymi przed Sądami Pracy oraz Wydziałami Cywilnymi (wskazanie optymalnych systemów rozliczeniowych oraz optymalizacja składników wynagrodzenia, weryfikacja umów z samozatrudnionymi)
 • sporządzanie oraz analiza merytorycznej prawidłowości zawieranych umów transportowych, zakres usług obejmuje w szczególności: umowy o samozatrudnienie z kierowcami niebędącymi pracownikami, lecz osobiście wykonującymi przewozu na rzecz Przedsiębiorcy, analiza zawartych umów OC zarówno w zakresie przewoźnika jak również spedycji, regulaminy, kontrakty);
 • cykliczne szkolenia dla Zarządu z zakresu znowelizowanych aktów prawnych (online oraz w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie Kancelarii);
 • gotowość zapewnienia zastępstwa procesowego w sprawach związanych z prawem transportowym;
 • alert prawny – bezpośrednia informacja o zmianie przepisów dotyczących prawa transportowego

 

Decydując się na współpracę z nami, mogą Państwo stosownie do zaistniałych potrzeb wybrać odpowiednią konfigurację świadczonych przez nas usług. Zapraszam do kontaktu, aby porozmawiać o szczegółach”.

 

 

 

Tagi