Korelacja pomiędzy ustalonym KPI a systemem premiowania w strefie magazynu

Piotr Susz

Piotr Susz

16.05.2019
<1000
Korelacja pomiędzy ustalonym KPI a systemem premiowania w strefie magazynu

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed szefami logistyki i kierownikami magazynów, jest stworzenie sprawiedliwego, transparentnego i motywującego systemu premiowego dla magazynierów. Przyjrzymy się w jaki sposób powiązać przykładowe KPI ustalone dla strefy magazynu, z uwzględnieniem różnorodnego nakładu pracy potrzebnego do realizacji poszczególnych zadań.

Strefa kompletacji towarów małogabarytowych – tło

W poniższym przykładzie wykorzystamy kalkulator premiowania wykorzystywany w jednej z firm świadczących usługi logistyczne. Kalkulator używany jest w półautomatycznej strefie antresoli, gdzie pracownicy kompletują towar do kuwet przy użyciu skanerów RF. Sekwencja kompletacji wygląda następująco:

– zeskanowaniu nośnika docelowego – START

– skanowanie kodu lokalizacji z której jest zadanie pobrania

– skanowanie kodu EAN pobranego produktu

– przeliczenie pobranej ilości

– wprowadzenia pobranej ilości na skaner RF

– fizycznego dołożenia pobranego/ch produktu do kuwety

– zeskanowaniu nośnika docelowego – KONIEC

Analogicznie do procesu kompletacji wygląda proces uzupełnienia lokalizacji:

– zeskanowaniu nośnika pierwotnego – START

– skanowanie kodu lokalizacji do której jest zadanie uzupełnienia

– skanowanie kodu EAN dokładanego produktu

– przeliczenie dokładanej ilości

– wprowadzenia dokładanej ilości na skaner RF

– fizycznego dołożenia pobranego/ch produktu do lokalizacji – KONIEC

KPI’s oraz kalkulator premiowania

Ze względu na podobną czasochłonność procesów wydania oraz uzupełniania, w tym modelu stawki jednostkowe za wykonanie każdej z operacji są takie same.

Oczekiwana minimalna wydajność dla obu rodzajów zadań zostało obliczona ze wzoru:

40 (zadań na godzinę) x 7,2 (godzin realnego czasu pracy) = 288 (zadań na dzień)

Ważne: Należy pamiętać, że oczekiwana minimalna wydajność w strefie, którą posługujemy się dla utworzenia kalkulatora, nie jest KPI służącym do zmierzenia maksymalnej wydajności wydań lub uzupełnień w strefie. Na przykładzie kalkulatora umieszczonego poniżej, możemy zobaczyć, że średnia dzienna wydajność za pełny miesiąc wyniosła 327 linii na dzień. Dodatkowo, niektóre z osób były w różnych dniach, delegowane do innych stref w których również miały naliczane premie cząstkowe w kalkulatorach stref na które trafiły.

Następnie, aby przejść od ustalonego minimum wydajności do „wyceny” kwotowej poszczególnych operacji, musimy przyjąć kilka założeń:

1. Jaka maksymalna premia według naszej analizy powinna być wypłacana pracownikowi za realizację 100% czasu pracy z wydajnością ustaloną jako bazową w kalkulatorze?
2. Jakie stawki funkcjonują w strefie? Jeżeli wszyscy mają takie same stawki, obliczenie przeprowadzamy tylko raz, jeżeli nie, to rozpoczynamy od usunięcia kominów płacowych lub sporządzamy osobne kalkulatory dla grup pracowników realizujących specyficzne zadania.
3. Należy dokonać kompleksowej analizy struktury i kosztów błędów i na tej podstawie ustalić ich średnią „wartość”.

Wzór do wyliczenia stawki dla pensji brutto = 5 000 zł i 20% premii przy realizacji założeń:

W jaki sposób przełożyć cele taktyczne na operacyjne?

Żeby poznać realne maksima i minima dla poszczególnych operacji w procesach, musimy analizować dane historyczne, mierzyć i obserwować. W powyższym przypadku, przed budową kalkulatora, kierownictwu były znane zarówno minima jak i maksyma w okresach stabilizacji projektów i równomiernego obłożenia pracą, przy wdrożeniach nowych projektów w czasie peak days.

Założenie 288 zadań na dzień = 20% uśrednionych wynagrodzeń, zostało ustalone oparciu o historyczne wyniki strefy oraz specyfikę pracy na magazynie

Przede wszystkim, pracownicy operacyjni potrafią liczyć i już w pierwszy dzień, wiedzieli ile mogą zarobić pracując w swoim tempie a ile, nieznacznie tylko przyspieszając.

Jedną z głównych zasad przy stosowaniu premiowania w pewien sposób akordowego, będącego równocześnie połączonego z systemem kontroli jakości (wycena błędów) i czynnikiem projakościowym (premia dodatkowa od kierownika – kolumna J) jest stałe informowanie ludzi o bieżącej realizacji celów. Służą do tego tablice pracownicze umieszczone na strefach.

Skąd zatem 288? Oczekiwana przez kierownictwo wydajność strefy to 330 linii na osobę na dzień

Maksymalne wartości osiągane w strefie przez pojedyncze osoby to ~ 370 linii na dzień, natomiast minimalne ~ 220 linii w trakcie nauki, choroby, dodatkowych zadań itp.

Postawiono cel = 20% średniej premii, pozostawiając resztę kierownikom strefy i pracownikom. Realnie przedsiębiorstwo było przygotowane na wypłaty 30% premii dla każdego z pracowników, ale ustawienie poziomów premiowania od indywidualnej wydajności miesięcznej zdemotywowałoby część pracowników. Premie kierowników liniowych, również należy korelować, zarówno z celami pracowników jak i z celami magazynu, ale to już materiał na kolejny wpis.

Fot. Pixabay/falco

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty