WAŻNE ZMIANY. Więcej informacji w rejestrach transportu drogowego od 13 lipca

WAŻNE ZMIANY. Więcej informacji w rejestrach transportu drogowego od 13 lipca

Od jutra w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) pojawi się miejsce na dodatkowe informacje – numery rejestracyjne oraz kraj rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. To jeden z efektów podpisanego przez prezydenta w kwietniu dokumentu, dostosowującego ustawę o transporcie drogowym do wymogów unijnych.

Przedsiębiorców niech więc nie zdziwią dodatkowe rubryki w elektronicznym rejestrze KREPTD, który prowadzony jest przez GITD. Jak czytamy w ustawie, znajdująca się w nim ewidencja przedsiębiorców od 13 lipca zostanie poszerzona o:

  • numery rejestracyjne oraz kraje rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłoszone przez przedsiębiorcę po uzyskaniu takiego zezwolenia w wykazie pojazdów,
  • status i rodzaj licencji wspólnotowej,
  • liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

Zmiany związane z poważnymi naruszeniami

To nie wszystko. Poszerzona zostaje również kolejna ewidencja, wchodząca w skład KREPTD, a mianowicie rejestr poważnych naruszeń. Tu z kolei pojawią się informacje dotyczące:

  • numeru dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące nałożenia sankcji,
  • daty wydania wyżej wymienionego dokumentu,
  • nazwy organu, który wydał ten dokument,
  • okresu obowiązywania nałożonej sankcji,
  • informacji o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji,
  • numeru rejestracyjnego pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia,
  • oraz kraju rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Informacja o ukaranych

Ostatnia ewidencja, wchodząca w skład KREPTD, czyli ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zostaje poszerzona o informację, jaki dokładnie organ stwierdził, że dana osoba ma zostać w taki sposób ukarana.

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z uwagi na konieczność dostosowania rejestrów do wymogów unijnych. Od teraz dane mają być „dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich”.

Fot. Pixabay/Tama66

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty