Nowy obowiązek dla przewoźników. Do KREPTD wpisywane będą numery rejestracyjne ciężarówek

Nowy obowiązek dla przewoźników. Do KREPTD wpisywane będą numery rejestracyjne ciężarówek

Rząd zatwierdził dzisiaj nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która dotyczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego z krajów należących do Wspólnoty.

Odpowiednie dane znajdujące się w KREPTD, działającym od ponad roku rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich uprawnionych organów z innych państw UE. Oprócz tego ewidencja przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w KREPTD, zostanie powiększona o dane o kraju i numerach rejestracyjnych pojazdów przewoźnika. W ewidencji będą gromadzone dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji. To oznacza, że gdy zmiany w przepisach zostaną zatwierdzone, przewoźnicy mający zezwolenie na wykonywanie zawodu, będą musieli zgłosić do KREPTD numery rejestracyjne pojazdów, którymi operują.

Główny Inspektor Transportu Drogowego zyska natomiast dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, choć pierwotnie planowano, że nastąpi to 30 stycznia 2019 r. Wtedy bowiem zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie ws. zasad wymiany informacji między krajowymi elektronicznymi rejestrami przewoźników.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Poradnik: ITD kontrola przewoźnika_

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty