Leasing‌ ‌samochodów‌ ‌dostawczych‌ ‌dla‌ ‌nowych‌ ‌firm.‌ ‌Co‌ ‌musisz‌ ‌wiedzieć?‌

Leasing‌ ‌samochodów‌ ‌dostawczych‌ ‌dla‌ ‌nowych‌ ‌firm.‌ ‌Co‌ ‌musisz‌ ‌wiedzieć?‌

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

23.08.2021

Leasing‌ ‌samochodów‌ ‌dostawczych‌ ‌dla‌ ‌nowych‌ ‌firm.‌ ‌Co‌ ‌musisz‌ ‌wiedzieć?‌

Samochód dostawczy to środek trwały zazwyczaj niezbędny w prowadzeniu działalności już od pierwszych tygodni jej funkcjonowania na rynku. Umożliwia sprawne przewożenie towarów przedsiębiorcom z różnych branż, a zwłaszcza transportowej, handlowej, remontowej czy instalacyjnej.

Nie każdy początkujący przedsiębiorca dysponuje jednak odpowiednio wysoką kwotą gotówki, aby móc kupić auto dostawcze z własnych środków – tym bardziej, że są one potrzebne również na inne ważne inwestycje. Rozwiązaniem może być wtedy łatwo dostępne źródło finansowania, jakim jest leasing.

Samochód dostawczy w leasingu dla nowych firm – czy to możliwe?

Nowe firmy nie zdążyły jeszcze wypracować odpowiednio długiej historii kredytowej, dlatego praktycznie nie mają szansy otrzymania bankowego kredytu. W przypadku leasingu znacznie łatwiej jest uzyskać finansowanie, jednak większość firm leasingowych wymaga minimalnego stażu nowego przedsiębiorstwa na rynku – zazwyczaj jest to 6 miesięcy. Wyjątkiem od tej reguły są oferty specjalne, np. dla innowacyjnych startupów z sektora IT, które mogą starać się o leasing na samochód lub sprzęt informatyczny już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Leasing jest dostępny dla przedsiębiorców prowadzących firmę w różnej formie – zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek. Leasingodawcy oferują im nowe oraz używane samochody dostawcze do 3,5 tony różnych popularnych marek, w tym Mercedes, Toyota, Ford, Fiat czy Volkswagen. W przypadku aut używanych, maksymalny wiek pojazdu nie powinien przekraczać 7 lat w momencie zawarcie umowy leasingu.

Warunki zawarcia umowy leasingu samochodu dostawczego

Do końca trwania umowy leasingu formalnym właścicielem auta dostawczego pozostaje firma leasingowa, podczas gdy leasingobiorca może z niego korzystać pod warunkiem terminowego opłacania rat.

Aby zabezpieczyć umowę na wypadek niewypłacalności nowego przedsiębiorcy, leasingodawcy wymagają wniesienia opłaty wstępnej – zazwyczaj w wysokości 15-20% początkowej wartości rynkowej pojazdu. Firmy z krótkim stażem mogą liczyć na znacznie niższą kwotę finansowania niż limit leasingu na samochody dostawcze w ofercie leasingodawcy.

Nowa firma ma szansę wynegocjować korzystniejsze warunki leasingu, jeżeli przedstawi dokumenty zwiększające swoją wiarygodność. Mogą być to np.:

  • zawarte kontrakty i wstępne umowy współpracy z kontrahentami,
  • biznesplan,
  • referencje i listy intencyjne,
  • certyfikaty,
  • inne dokumenty potwierdzające przydatne w branży kwalifikacje i doświadczenie.

Przedsiębiorca może również wnieść dodatkowe zabezpieczenie, np. w formie poręczenia, blokady na lokacie bankowej, gwarancji odkupu od dostawcy, weksla in blanco, przewłaszczenia majątku czy hipoteki na nieruchomości.

Procedura zawarcia umowy leasingu

Zawarcie umowy leasingu samochodu dostawczego przez nową firmę wiąże się z koniecznością spełnienia znacznie mniejszej liczby procedur w porównaniu do kredytu. Możliwe jest, pod warunkiem wniesienia odpowiednio wysokiego czynszu inicjalnego, zastosowanie trybu uproszczonego. Przedsiębiorca będzie wtedy zobowiązany jedynie do przedstawienia pisemnego oświadczenia o osiągniętych wynikach finansowych.

Firma leasingowa dokona także weryfikacji firmy wnioskodawcy w publicznych rejestrach przedsiębiorstw (np. CEIDG, KRS czy białej liście podatników VAT) oraz w bazach biur informacji kredytowej. Procedura uproszczona pozwala otrzymać decyzję o finansowaniu nawet w dniu złożenia wniosku.

W przypadku zastosowania trybu standardowego, weryfikacja trwa nieco dłużej. Przedsiębiorca zostanie wtedy poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u o braku zaległości, rachunku zysków i strat czy deklaracji podatkowych.

Dlaczego warto wziąć samochód dostawczy w leasing?

Dostępność i brak czasochłonnych formalności to nie jedyne zalety leasingu samochodu dostawczego dla nowych firm. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy finansowania nie muszą się również obawiać, że zawarcie umowy wpłynie negatywnie na ich zdolność kredytową. W razie potrzeby będą zatem mogli w przyszłości sfinansować inne środki trwałe za pomocą kredytu.

Młode firmy zwykle są narażone na przejściowe problemy z płynnością finansową, spowodowane np. przez opóźnienia w zapłacie faktur przez klientów. Istnieją na szczęście leasingodawcy, którzy umożliwiają elastyczne dostosowywanie harmonogramu spłat, w tym przeniesienie terminu zapłaty raty w obrębie jednego miesiąca.

Leasing operacyjny a finansowy samochodu dostawczego

Nowe firmy mogą brać samochody dostawcze w leasing, decydując się na wybór jednego z rodzajów takiego finansowania – operacyjny lub finansowy. Minimalny czas trwania leasingu operacyjnego wynosi 2 lata, a maksymalny zwykle 5 lat. Z kolei umowa leasingu finansowego może zostać zawarta na dowolny okres.

Leasing pozwala przedsiębiorcy korzystać z możliwości legalnej optymalizacji podatkowej. Osoby korzystające z leasingu operacyjnego mogą uwzględniać w kosztach firmowych kapitałową i odsetkową część opłaconych rat, czynsz inicjalny oraz dodatkowe opłaty związane z umową. W leasingu finansowym można odliczyć od podstawy opodatkowania część odsetkową rat, a także dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy pozwalają również odliczać naliczony podatek VAT.

Przedsiębiorca korzystający z leasingu operacyjnego może, po opłaceniu ostatniej raty, zdecydować się na wykup lub zwrócić samochód dostawczy firmie leasingowej. W leasingu finansowym wykup nie zachodzi, ponieważ pojazd automatycznie staje się po zakończeniu umowy własnością leasingobiorcy.

Leasing samochodu dostawczego a ciężarowego

Otrzymanie przez nową firmę ciężkiego samochodu ciężarowego jest znacznie trudniejsze niż auta dostawczego do 3,5 tony, co ma związek z wyższą wartością takiego pojazdu. Leasing ciężarówki powyżej 3,5 tony będzie zazwyczaj możliwy jedynie pod warunkiem wniesienia wysokiego wkładu własnego oraz zastosowania procedury standardowej.

Leasing samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony pozwala przedsiębiorcy w łatwiejszy sposób odliczyć 100% podatku VAT od opłat leasingowych, a także uwzględniać w kosztach firmowych w pełnej wysokości poniesione opłaty eksploatacyjne. Leasingobiorca ciężarówki nie musi udowadniać, że korzysta z takiego pojazdu jedynie w celach firmowych. W przypadku samochodów dostawczych jest to konieczne – należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i zgłosić go do urzędu skarbowego.

Istotna różnica pomiędzy tymi dwoma pojazdami wiąże się również ze znacznie wyższą składką ubezpieczenia ciężkiego samochodu ciężarowego, która zazwyczaj przekracza 1000 złotych rocznie. Warto wiedzieć, że to firma leasingowa, jako właściciel pojazdu, ma prawo wskazać leasingobiorcy warunki polisy.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)