KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Aby móc transportować odpady na terenie Republiki Włoch zgodnie z prawem, nie wystarczy posiadać licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy. Konieczne jest także spełnienie dodatkowych wymagań. Sprawdź, jak to zrobić skutecznie.

Podstawa prawna

We Włoszech kwestie przewozu odpadów reguluje Dekret nr 152/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Na jego podstawie utworzony został Włoski Rejestr Przewoźników Odpadów („Italian Register of Environmental Operators”) prowadzony przez Ministerstwo Środowiska i Ochrony Morza i Lądu. Zagraniczne firmy transportowe, które chcą dokonywać operacji międzynarodowego przewozu odpadów na terenie Włoch, muszą zostać wpisane w Rejestrze do Kategorii 6 (Przewozy Międzynarodowe).

Podstawowe warunki uzyskania licencji ALBO

Głównym warunkiem uzyskania wpisu jest posiadanie przez firmę przewozową licencji wspólnotowej na przewóz rzeczy. Pracownicy, kierowcy, którzy wykonują tego rodzaju przewozy, podlegają włoskim przepisom o płacy minimalnej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia na mocy ustawy nr 135 z dnia 17 lipca 2016 roku.

Konieczne jest zatem m.in. ustanowienie dla firmy transportowej przedstawiciela do doręczeń i reprezentacji na terenie Włoch.

Zgłoszenie do Rejestru powinno zostać dokonane bezpośrednio do regionalnego lub lokalnego urzędu właściwego dla siedziby firmy transportowej lub jej przedstawiciela.

Formularz zgłoszenia należy przesłać poprzez „dedykowany adres email” („PEC” Certified Email Post), którego wymogi szczegółowo opisują włoskie przepisy.

Dokumenty potrzebne do wniosku o zezwolenie ALBO

 Do wniosku oprócz formularza zgłoszeniowego należy dołączyć m. in:

• kopię dokumentu tożsamości właściciela firmy lub jej przedstawiciela we Włoszech;

• oświadczenie dyrektora ds. technicznych upoważnionego do zarządzania przewozami odpadów (lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania firmy),

• kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi mają być wykonywane przewozy;

• kopię licencji wspólnotowej na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy,

• zaświadczenie wydane przez krajowy organ podatkowy ze szczegółowymi danymi firmy (tj. adres jej siedziby, dane osoby upoważnione do jej reprezentacji, numer VAT, struktura korporacyjna, przedmiot działalności),

• zaświadczenie o tym, że osoby upoważnione do reprezentowania firmy nie utraciły praw publicznych,

• zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu przez firmę z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej z osób upoważnionych do reprezentowania firmy,

• dowód wykonania opłaty administracyjnej.

Dodatkowo każda firma przewozowa musi spełniać wymogi finansowe, które zostały szczegółowo określone w Dekrecie nr 406/1998.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język włoski przez tłumacza przysięgłego i przekazane włoskiemu urzędowi, wraz z poświadczonym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Urząd weryfikuje wszystkie przekazane informacje i dokumenty. Po stwierdzeniu, że wszystkie wymogi zostały spełnione, wydaje decyzję o wpisie do rejestru (tzw. zezwolenie ALBO).

Zezwolenie na międzynarodowy przewóz odpadów (Kategoria 6) wydawane jest na 5 lat i podlega corocznej opłacie, której wysokość jest zależna od ilości przewożonych przez nią odpadów.

Wsparcie prawne w uzyskaniu zezwolenia ALBO

Postępowanie dla uzyskania licencji ALBO jest bardzo skomplikowane i wymaga zaangażowania reprezentanta firmy na terenie Włoch, który pośredniczyłby w czynnościach przed włoskim urzędem. Warto więc zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej, która wesprze w uzyskaniu licencji.

Autorem tekstu jest Ewa Sławińska, starszy prawnik w Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k.

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu