Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Kolejny kraj idzie za przykładem Niemiec, Francji, Austrii i Włoch. Luksemburg ustanawia płacę minimalną dla pracowników delegowanych. Będzie ono obowiązywało kierowców realizujących kabotaż i transport międzynarodowy, informuje hiszpańska federacja związków transportowych Fenadismer.

Fenadismer donosi, że Luksemburg dołączył do grupy państw Unii, które implementowały już Dyrektywę 96/71/WE, wprowadzając przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników delegowanych. Informację potwierdzili także eksperci z Inicjatywy Mobilności Pracy.

Nowe przepisy ustanawiają prawo do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych za granicą wykonujących pracę na terenie Luksemburga. Płaca minimalna będzie obowiązywała kierowców realizujących kabotaż, transport międzynarodowy z lub do Luksemburga, donosi Fenadismer.

Główne obowiązki pracodawców ustanowione w nowych przepisach:

  • Zgłoszenie delegowania. Przed delegowaniem pracownika, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia delegacji przy użyciu platformy luksemburskiej Inspekcji Pracy. Do zgłoszenia potrzebne będą: dane firmy, dane osobowe pracownika delegowanego oraz przedstawiciela na terytorium Luksemburga, a także przewidywany okres delegacji,
  • Wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Luksemburga, który będzie odpowiedzialny za przechowywanie następującej dokumentacji: zaświadczenia o zgłoszeniu delegowania kierowców, druku A1, potwierdzenia rejestracji do VAT UE, oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników.
  • Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język urzędowy Luksemburga, tj. francuski lub niemiecki, na wypadek kontroli Inspekcji Pracy.
  • Wypłacanie pracownikom delegowanym do Luksemburga minimalnego wynagrodzenia, które wg informacji Fenadismer ma wynosić:
    • 11,55 euro za godzinę (1998,59 euro miesięcznie) dla pracowników niewykwalifikowanych
    • 13,86 euro za godzinę (2398,30 euro miesięcznie) dla pracowników wykwalifikowanych.

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu