W tym kraju szykują się zmiany dotyczące ważenia ciężarówek i mandatów za przeładowanie
Fot. ITD (zdjęcie poglądowe)

W tym kraju szykują się zmiany dotyczące ważenia ciężarówek i mandatów za przeładowanie

Czechy, podobnie jak inne europejskie kraje, walczą z przeciążonymi truckami. Resort transportu chce ułatwić wystawianie mandatów za przeładowanie, jednocześnie dając możliwość zmniejszenia ich kwoty.

Czechy, podobnie jak inne europejskie kraje, walczą z przeciążonymi truckami. Resort transportu chce ułatwić wystawianie mandatów za przeładowanie, jednocześnie dając możliwość zmniejszenia ich kwoty.

W tym kraju szykują się zmiany dotyczące ważenia ciężarówek i mandatów za przeładowanie
Fot. ITD (zdjęcie poglądowe)

Przeładowane ciężarówki to wieloletni problem czeskich autostrad i dróg. Ważenie dynamiczne, które wprowadzono w kilku lokalizacjach, miało stanowić uzupełnienie ważenia przy użyciu wag stacjonarnych realizowanego przez Administrację Celną i Policję Republiki Czeskiej. Jednak wagi dynamiczne od początku wykazują szereg problemów technicznych, często ulegają awariom, występują duże problemy z dokładną kalibracją, która jest niezbędna, aby pomiar był miarodajny, a kierowcy nie mogli kwestionować wyniku ważenia.

Z powyższych względów system wykorzystywany jest głównie do tzw. preselekcji, po której musi nastąpić ważenie z małą prędkością, gdzie niezbędna jest pomoc policji lub celników. Wyłącznie do wstępnej selekcji, w większości innych krajów stosuje się również szybkie ważenie. 

Czeskie prawo o ruchu drogowym przewiduje za przeciążenie ciężarówki mandat w wysokości 9 tys. koron czeskich (ok. 1700 zł) za każdą tonę powyżej dmc. W przypadku przeładowania do 500 kg, należna jest grzywna w wysokości 5 tys. koron czeskich (ok. 950 zł). 

Czeski resort transportu szykuje jednak pewne zmiany, które mają ułatwić i przyspieszyć egzekwowanie mandatów za przeładowanie. 

Zmniejszenie czynności administracyjnych związanych z egzekwowaniem mandatów powinno również obniżyć kwotę mandatu za przeładowanie ciężarówki, jeśli kierowca zapłaci go na miejscu. Proponujemy obniżenie kwoty nałożonej nakazem zapłaty na miejscu o połowę w porównaniu z karą pieniężną w postępowaniu administracyjnym. Ponadto możliwe będzie teraz karanie osób fizycznych nie posiadających pojazdów lub firmy – jako operatorów wspomnianych pojazdów, tak aby nie można było obejść obowiązujących przepisów” – wyjaśnia Martin Kupka, czeski minister transportu.

Nowe wagi dynamiczne 

Ministerstwo Transportu chce dalej rozwijać system dynamicznego ważenia samochodów ciężarowych. Oprócz usuwania usterek technicznych i odnawiania certyfikatów dla istniejących urządzeń planuje zwiększyć również liczbę wag dynamicznych. Obecnie ważenie przy ich użyciu odbywa się na autostradach D1, D2, D5, D8, D35, jednak tylko cztery z nich mają możliwość wystawiania mandatów bez zatrzymywania pojazdu. Ponadto w maju do użytku oddana została kolejna waga – na D48. Aktualnie trwają także prace nad instalacją tego typu systemu na  autostradzie D4. Jego uruchomienia można spodziewać się tego lata. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze