Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Niespełna dwa miesiące po wejściu w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji. Choć w zmianach uwzględniono częściowo postulaty Związku Pracodawców TLP, to niektóre przepisy niestety zaostrzono.

Jak informuje Związek Pracodawców “Transport i Logistyka Polska”, zgodnie z zapowiedziami, resort finansów zdecydował się wdrożyć system lokalizatorów, w które muszą być wyposażone pojazdy wiozące towary podlegające monitorowaniu. MF uwzględniło jednak postulat TLP w sprawie lokalizatorów i dopuści możliwość wykorzystania już posiadanych przez przewoźników systemów geolokalizacyjnych.

Zmiany przewidują także klasyfikację towarów podlegających monitorowaniu z wykorzystaniem numerów CN (bez konieczności stosowania nomenklatury PKWiU).

Zaostrzenie przepisów

Projekt, jak informuje TLP, zawiera niestety wiele niekorzystnych zmian, jak podniesienie wysokości kary nakładanej na przewoźnika z 5 000 do 10 000 zł.

Pojawił się także kolejny obowiązek dot. przedstawienia pojazdu wraz z towarem we wskazanym miejscu na wezwanie przesłane za pośrednictwem PUESC, jeśli stwierdzone zostanie, że przewóz „wiąże się ze zwiększonym ryzykiem”. Niedopełnienie przez przewoźnika tego obowiązku będzie karane grzywną w wysokości 20 000 zł.

Stanowisko TLP wobec proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian znajdziecie TUTAJ.

Postulaty TLP i Konfederacji Lewiatan

Miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów Konfederacja Lewiatan skupiająca ponad 4100 pracodawców wraz z ze związkiem TLP, który jest jej członkiem, zgłosiła uwagi w zakresie niezbędnych zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu.

Wg przedsiębiorców nowe przepisy stanowiły dla nich przeszkodę w realizacji zakładanych celów, zaburzały elastyczność i szybkość dostaw oraz zwiększą ryzyko i koszty działalności.

Ministerstwo wysłuchało głosu pracodawców jedynie w dwóch kwestiach: związanej z lokalizatorami i klasyfikacją monitorowanych towarów w oparciu o kody CN.

Pracodawcy domagali się przede wszystkim:

  • wykreślenia odniesienia do Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług w definicji „rodzaju towaru” i klasyfikowanie towarów podlegających monitorowaniu jedynie na podstawie klasyfikacji CN;
  • wprowadzenia możliwości dokonywania zgłoszeń zbiorczych, zawierających kilka kodów CN;
  •  wydłużenia ważności kluczy SENT z 10 do 15 dni oraz wydłużenia czasu potwierdzenia odbioru towaru;
  • odstąpienia od nałożenia kary jeśli pomyłka, która miała miejsce nie generuje skutków podatkowych;
  • doprecyzowania postępowania w przypadku „niedostępność rejestru”,
  • doprecyzowania stężenia wyrobów „zawierających alkohol etylowy”, które podlegają monitorowaniu.

Ponadto TLP zgłosiło także uwagę dot. lokalizatorów. Pracodawcy zaproponowali, aby umożliwić wykorzystywanie obecnie zainstalowanych w pojazdach systemów i urządzeń telematycznych, bez konieczności instalowania dodatkowych lokalizatorów i ponoszenia kosztów.

Foto: wikipedia.org

________________________________

Zobacz, najnowszy odcinek Trans.INFO!

e1654ba2-41f2-4310-9c4c-5dc54fbaf65d?server=place3

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu