Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W tym roku branża transportowa może spodziewać się zmiany przepisów, które będą miały istotny wpływ na jej działanie. Część z regulacji już obowiązuje, wprowadzenie innych jest pewne. Są także i takie, nad którymi dopiero pracują posłowie.

Zmiany w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Kilka miesięcy temu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Projektem zajmują się teraz posłowie – skierowano go do czytania w komisjach sejmowych.

Zmiany dotyczyć będą w szczególności przewozu paliw płynnych, alkoholu, suszu tytoniowego. Transport będzie monitorowany będzie za pomocą systemu satelitarnego, który będzie się składał z:

– teleinformatycznego rejestru, „który będzie przetwarzał dane i gromadził dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji”,

– telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów.

Do systemu będzie wydana i udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową aplikacja mobilna (na smartfon/tablet), która ma być ułatwieniem dla użytkowników. Ministerstwo Finansów liczy, że wprowadzane zmiany uszczelnią system podatkowy (pod kątem poboru VAT i akcyzy).

Za niedostosowanie się do nowych przepisów tj. nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych oraz brak wyposażenia środka transportu w nadajnik GPS będzie groziła kara finansową w wysokości 10 tys. złKara od 5 tys. zł do 7,5 tys. zł będzie nakładana za nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. jego odłączenie).

W projekcie znajdują się także obowiązki dla przewoźnika i kierowcy. Przewoźnik będzie zobowiązany do uzupełniania zgłoszenia przewozu towaru o indywidualny numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w samochodzie. 

Zadaniem kierowcy będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru od razu z pierwszego miejsca załadunku, jeśli takich miejsc jest kilka albo niezwłocznie po rozpoczęciu przewozu na terytorium Polski. Kierowca będzie musiał wyłączyć lokalizator natychmiast po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia albo gdy wyjedzie z Polski. Jeśli transportowany towar będzie miał kilka miejsc rozładunku, kierowca będzie miał obowiązek wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą dostarczenia towaru do ostatniego miejsca przeznaczenia.

Uwaga! Jeśli dojdzie do uszkodzenia lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji, kierowca będzie zobowiązany do zatrzymania się na najbliższym parkingu. Przewóz towaru będzie możliwy dopiero po usunięciu awarii.

Pobór opłat drogowych w Polsce

W grudniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, dzięki której zadania związane z poborem opłat elektronicznych za przejazd samochodami po drogach krajowych przejmie Inspekcja Transportu Drogowego. Nowelizację podpisał w ostatnich dniach grudnia prezydent Andrzej Duda.

Nowelizacja ma zapewnić ciągłość działania Krajowego Systemu Poboru Opłat, docelową optymalizacją kosztów a także od uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym). Nowe zmiany mają zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO, a także sprawniejsze prowadzenie systemu elektronicznego, który ma zostać połączony z systemem monitorowania przewozu drogowego towarów.

Nowelizacja ustawy ma wejdzie w życie 3 listopada 2018 r., co oznacza, że od tego dnia poborem opłat będzie zajmowała się ITD.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia wykonawczego dotyczące zatrudnienia cudzoziemców spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego do pracy krótkoterminowej i sezonowej.

W rozporządzeniu wykonawczym zostały określone:

– wzory wniosków i dokumentów,

– wysokość opłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,

– podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

– państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

Ponadto z każdym cudzoziemcem, także w przypadku powierzenia pracy obcokrajowcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, pracodawca jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej. Przed jej podpisaniem, pracodawca musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na zrozumiały dla niego język.  

Więcej szczegółowych regulacji należy szukać w ustawie z 20 lipca 2017 r. O zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz.1543).

Nowa forma czasowej rejestracji pojazdów

Sejm uchwalił nowelizację ustawy „Prawo u ruchu drogowym” tym samym pozwalając na przeprowadzanie jazd testowych bez konieczności rejestracji każdego pojazdu w urzędzie.  „Profesjonalna rejestracja pojazdów”, która przynosi nowelizacja, zakłada odciążenie administracyjne przedsiębiorcy, jak i urzędów wydających dokumenty. Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie wystawiany przez starostę. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazuje, że decyzje o wydaniu dowodu (czyli blankietu i tablic rejestracyjnych) starosta podejmie po wniesieniu przez podmiot uprawniony opłaty administracyjnej i ewidencyjnej oraz dołączeniu wymaganych oświadczeń.

Profesjonalna rejestracja pojazdu ma obowiązywać przez rok. Na każdy uprawniony podmiot może przypadać nie więcej niż 100 blankietów. Opłata za wydaną decyzję przez starostę ma nie być wyższa niż 100 zł, a za blankiet profesjonalnego dowodu – 20 zł.

Nowe przepisy UE odnośnie wymiarów i mas ciężarówek

Parlament Unii Europejskiej przyjął nowe przepisy, które będą regulowały wygląd i parametry nowych ciężarówek. Regulacje mają znacząco poprawić bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszyć emisje spalin.

Obecnie przepisy (dyrektywa o masach i rozmiarach z 1996 r.) ograniczają maksymalną dopuszczalną masę pojazdów ciężarowych do 40 ton (44 ton w transporcie kombinowanym, czyli np. drogowym w połączeniu z wodnym i kolejowym), a ich długość do 18,75 metrów w transporcie międzynarodowym.

Nowe przepisy pozwolą na zwiększenie maksymalnej długości pojazdów o 15 cm – ma to umożliwić transport kombinowany dla kontenerów 45-stopowych, który jest coraz bardziej popularny na terenie UE. Limit wagowy pozostanie bez zmian i będzie dalej wynosił 40 ton (44 tony dla transportu kombinowanego).

Przepisy będą pozwalały, aby kabina kierowcy była coraz bardziej zaokrąglana – taki zabieg ma znacząco poprawić aerodynamikę pojazdów przyczyniając się do energooszczędności, a także zwiększy bezpieczeństwo kierowcy, pieszych i rowerzystów w razie wypadku. Ponadto zmiany określają, że ciężarówki będą mogły być wyposażone w wysuwane i składane klapy z tytułu pojazdu.

Za granicą też są zmiany

Jadąc do Czech warto pamiętać o tym, że przepisy zobowiązują kierowcę do posiadania przy sobie przetłumaczonej na czeski umowy o pracę. W przypadku kierowców zalecane jest również przechowywanie w kabinie pojazdu przetłumaczonego zaświadczenia A1.  Za brak umowy w pojeździe czeskie organy mogą nałożyć na przewoźnika grzywnę w wysokości do 500 tys. koron czeskich (ok 82 tys. zł).

Należy pamiętać, że ten obowiązek istnieje już od kwietnia 2017 r. Do tej pory kontrole w tym zakresie kończyły się upomnieniami, ale trzeba się liczyć z tym, że Czesi mogą w każdej chwili zacząć nakładać mandaty.

Z kolei Węgierskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych poinformowało o zmianie przepisów dotyczących zasad wykonywania przewozów nienormatywnych. Złożenie wniosku o zezwolenia na przewozy nienormatywne można dokonać przez stronę, gdzie także uzyskamy aktualne informacje dotyczące tych regulacji.

Pomocne w uzyskaniu zezwoleń mogą okazać się wyspecjalizowani agenci, których listę można znaleźć na stronie węgierskich dróg publicznych.

Foto: iStock

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu