KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

W poprzednim artykule opisywaliśmy zalety Big Data, dronów i rozszerzonej rzeczywistości. Tym razem na tapetę bierzemy m.in. egzoszkielety i pojazdy autonomiczne.

Wirtualna rzeczywistość kojarzona głównie z rozrywką, będzie w przyszłości szeroko wykorzystywana również w logistyce. Zeskanowane, komputerowo przetworzone  i odtworzone w wirtualnej rzeczywistości centra dystrybucji, staną się poligonem doświadczalnym dla wszelkich działań optymalizujących. Zanim zdecydujemy się na reorganizację magazynu, będziemy mieli możliwość przetestowania wszystkich opcji w wirtualnym magazynie, który będzie idealną kopią naszego. Dzięki tej technologii bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów będziemy w stanie określić  jak planowane zmiany wpłyną na wydajność naszych procesów i przepływu materiałów. Możliwości te nie będą zarezerwowane tylko dla istniejących magazynów, ale głównie dla planowanych inwestycji. 

Potencjalny inwestor będzie mógł wejść w wirtualną rzeczywistość i zweryfikować czy planowana infrastruktura spełnia jego oczekiwania. Jednocześnie prace optymalizacyjne w takim wirtualnym magazynie mogą być realizowane przez wielu specjalistów w różnych zakątkach świata bez konieczności wielokrotnych podróży.  Wirtualna rzeczywistość może stać się w przyszłości również „poligonem” do szkolenia nowych pracowników. Nietrudno wyobrazić sobie szkolenie operatora wózka widłowego w wirtualnej rzeczywistości centrum dystrybucji, bez strachu o uszkodzenie regału –  co nie jest rzadkim przypadkiem.

Egzoszkielety oraz inteligentne ubrania to kolejny trend, który zmienia sposób realizacji operacji logistycznych. Należy go rozważać w dwóch kategoriach. Pierwsza to poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy poprzez monitorowanie czynności życiowych, szybki alarm w przypadku wypadku lub utraty przytomności pracownika. Inteligentne ubrania mające odpowiednie czujniki oraz łączność z siecią bezprzewodowa przedsiębiorstwa, będą w stanie szybko zainicjować działania ratunkowe. Drugi aspekt to zwiększenie możliwości fizycznych pracowników oraz wspomożenie ich przy realizacji powtarzalnych czynności. 

Ekzoszkielety pozwolą przełamywać bariery wynikające z ludzkiej fizyczności, umożliwiając np. podnoszenie ciężarów, które do tej pory były poza naszym zasięgiem, czy mniej się męczyć przy wykonywaniu rutynowych i powtarzalnych czynności. Warto spojrzeć na to rozwiązanie również w kontekście demograficznym. Znaczna część rozwiniętych krajów boryka się z kwestią niżu demograficznego, a co za tym idzie starzeniem się społeczeństw. Jednocześnie wydłuża się średni czas życia. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się zasadne, że długość naszej aktywności zawodowej będzie musiała ulec zmianie. Niestety ludzkie ciało z wiekiem słabnie i tutaj z pomocą przyjdą egzoszkielety i „inteligentne” ubrania.  Egozeszkilety aktywne i pasywne pozwolą osobom w starszym wieku ciągle  wykonywać prace wymagające sporej siły fizycznej jednocześnie minimalizując zagrożenia dla naszego układu mięśniowego i szkieletu.

Autonomiczne pojazdy to z pewnością najszerzej opisywany trend w obszarze transportu.  Wszystkie największe firmy technologiczne i motoryzacyjne rozwijają tę technologię, inwestując miliardy dolarów w autonomiczne samochody osobowe i ciężarowe. Rozwiązania te będą miały kluczowe znacznie w rozwoju rynku transportowego. Należy jednak również pamiętać o autonomicznych pojazdach, które będą wykorzystywane w transporcie wewnętrznym w przedsiębiorstwach czy centrach logistycznych.  

Zakładam bardzo szybkie wdrożenie tego typu rozwiązań w przypadku transportów „liniowych” pomiędzy magazynami i fabrykami. Stała trasa, która przy odpowiedniej postawie władz lokalnych może być specjalnie dostosowana na potrzeby rozwiązań autonomicznych pojazdów, gwarantuje bezpieczeństwo i efektywność tego typu rozwiązań. Kontenery na kołach będą się przemieszczać 24/7 według z góry ustalonego harmonogramu. Oczywiście wiązać się to będzie z mniejszym zapotrzebowaniem na pracę kierowców, gdyż flota takich pojazdów będzie mogła być administrowana przez przeszkolonego pracownika z dowolnego miejsca na świecie, a lokalnie będą wykonywane tylko przeglądy i naprawy. 

Trochę dłużej poczekamy na autonomiczne pojazdy przemieszczające się nie w stałej pętli lecz do zmieniających się lokalizacji. W pierwszym przypadku wszystkie aspekty załadunku i wyładunku mogą być sprecyzowane w kontrakcie, a przepływ dokumentacji zdigitalizowany. W przypadku transportów drobnicowych do klientów jednorazowych konieczna będzie ingerencja człowieka chociażby przy załadunku i rozładunku. Nie wszyscy klienci  zgodzą się na pełne wyeliminowanie dokumentacji papierowej, jednakże rola „kierowcy” będzie ograniczona do administrowania przewozu.

Wspomnę również o transporcie wewnętrznym, który stanowi istotny element każdej organizacji. Wózki widłowe, transportowe, holownicze czy też do zbiórki towaru ,poruszające się w pętli indukcyjnej, magnetycznej, sterowane za pomocą RFID, GPS czy też innej metody mają na celu poprawić wydajność procesów, jak również zagwarantować ich bezpieczeństwo. Rozwiązania te są najczęściej stosowane przy mocno wystandaryzowanej produkcji (np. wzdłuż linii produkcyjnej) lub przy wydaniach pełnopaletowych. Możliwe jest jednak również zastosowanie tego typu rozwiązań dla pickingu pojedynczych zleceń czy multipickingu. Wózki podążające za pickerem są  testowane chociażby przez DHL.  Dzięki takim rozwiązaniom, pracownik ma możliwość zbiórki znacznie większej ilości towaru z regałów. Inne rozwiązanie to autonomiczne wózki stosowane/testowane w niektórych magazynach Amazona, przewożące całe regały do pracowników.

Moim zdaniem najistotniejsze jest przenikanie się wspomnianych powyżej technologii. Prawdziwy efekt synergii zostanie osiągnięty dopiero w momencie, kiedy zaczną się one uzupełniać. Autonomiczny pojazd przewożący towar łatwo zbywalny o wysokiej wartości, monitorowany z powietrza przez drona lub pracownik wyposażony w okulary rozszerzonej rzeczywistości, wspierany przez autonomiczny pojazd umożliwiający realizację wielu zleceń. W kolejnej części artykułu, spróbuję przybliżyć zagadnienia „share logistic”, 3D printing oraz Internet of Things (IoT).

Autorem tekstu jest Dariusz Borkowski, Członek Zarządu PSML

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu