Niemieckie dotacje – z czego może skorzystać polski właściciel spółki GmbH?

Niemieckie dotacje – z czego może skorzystać polski właściciel spółki GmbH?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

30.03.2021

Niemieckie dotacje – z czego może skorzystać polski właściciel spółki GmbH?

Zmiany związane z Pakietem Mobilności spowodowały coraz większe zainteresowanie polskich przewoźników założeniem spółki córki w Niemczech. To rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć obostrzeń kabotażowych. Nie jest to jednak jedyna zaleta prowadzenia działalności na rynku niemieckim. Polscy przedsiębiorcy prowadzący spółkę za zachodnią granicą, mogą korzystać z niemieckich dotacji na rozwój firmy. Jakimi dofinansowaniami przewoźnicy mogą wspierać swoją działalność?

Niemieckie firmy mogą liczyć na szeroki zakres dofinansowania, w zależności od aktualnych potrzeb. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na kształcenie kadry, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, odświeżenie floty i inne działania, które mają bezpośredni wpływ na ekologię i redukcję emisji CO2. O możliwościach otrzymania wsparcia dla transportu w Niemczech zapytaliśmy niemieckiego prawnika Paula Reich z TC Kancelaria Prawna.

Większość środków oferowanych z budżetu federalnego dotyczy całego obszaru Republiki Federalnej Niemiec. Szczególny charakter nadano nowym dotacjom, dla których stosuje się zróżnicowane dodatki do inwestycji, szczególne formy odpisów amortyzacyjnych, wsparcie regionalne czy też specjalne linie kredytowe. Federalne środki pomocowe przeznaczone są na zakładanie nowych firm oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnio wielkiego znaczenia nabrało wspieranie innowacyjnych produktów i procesów produkcyjnych,oszczędność energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Pomoc publiczna dla sektora MSP realizowana jest głównie w poniższych tych formach.

W Niemczech jest ponad 500 różnych programów finansowania, więc można skorzystać z dotacji indywidualnie dopasowanej do aktualnych potrzeb firmy. Tutaj opiszemy kilka podstawowych.

Dofinansowanie rozwoju młodych przedsiębiorstw

Dla młodych przedsiębiorstw, które bazują na nowoczesnej technologii, stworzono program dofinansowań w postaci kapitału udziałowego. KfW dysponuje specjalnymi funduszami „na start”, z których zarówno nowo zakładane przedsiębiorstwa, jak i już istniejące mogą otrzymać do 3 mln euro.

Odnowienie floty

Odnowienie floty pojazdów użytkowych jest oferowane przez Federalny Urząd Transportu Towarowego. Celem dotacji jest zachęcenie przewoźników do wymiany posiadanej floty na nowoczesne pojazdy z napędem elektrycznym i wodorowym z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi w klasie emisji Euro VI. Jest to jednocześnie wkład w redukcję emisji CO2 i zanieczyszczeń. Odnowiona flota zwiększa również bezpieczeństwo na drogach – finansowanie jest powiązane z instalacją systemu wspomagania skrętu.

Szkolenia pracowników

Program finansowania szkoleń wspiera przewoźników drogowych, którzy chcą skorzystać z dotacji na szkolenie zawodowe kierowców. Organ przyznający podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji oraz jej wysokości według własnego uznania w ramach dostępnego mu budżetu.

Program finansowania „EEN”

Celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania ciężkich pojazdów użytkowych na środowisko i klimat. W tym celu Rząd Federalny przyznaje dotacje na zakup ciężkich pojazdów użytkowych z energooszczędnymi i / lub niskimi emisjami CO2 technologii napędowych w firmach zajmujących się transportem drogowym.
Dotacja może być przyznana tylko wtedy, gdy wniosek o dofinansowanie został złożony przed zaciągnięciem wiążącego zobowiązania zakupu pojazdu (wiążące zamówienie – zawarcie umowy kupna lub leasingu)

Korzystne pożyczki

Każda gmina w zależności od zasobności ma możliwość przyznania zagranicznym przedsiębiorcom subwencji i dotacji. Natomiast “ERP” – tak zwane „Fundusze na start”, to program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw realizowany przez bank Kreditanstalt für Wiederaufbau. W jego ramach oferowane są długoterminowe pożyczki z korzystnym stałym oprocentowaniem na wszystkie rodzaje inwestycji o charakterze gospodarczym. Wsparcie mogą uzyskać zarówno firmy produkcyjne jak i rzemieślnicze, handlowe czy też świadczące usługi.

Ze środków programów „Fundusze na start” może zostać pokryte maksymalnie do 80 proc. kosztów inwestycji. W wielu przypadkach łączy się wsparcie oferowane przez KfW, czyli programy wspierania sektora MSP oraz regionalnych programów pomocy, właściwych ze względu na land (województwo), w którym przedsiębiorca ma swoją siedzibę. Z reguły maksymalna kwota dotacji zwrotnej wynosi 5 mln euro. Program jest realizowany i obsługiwany przez Kreditanstalt für Wiederaufbau – mówi Paul Reich.

To tylko część dofinansowań, które są udzielane przedsiębiorcom. Temat jest obszerny, dlatego szerzej omawiamy go na szkoleniu “Zakładanie i prowadzenie firmy transportowej i spedycji w Niemczech”. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat finansowego wsparcia niemieckich firm, warunków uzyskania dofinansowania oraz innych prawnych aspektów prowadzenia spółki GmbH, w tym opłat i podatków ZAPISZE SIĘ NA SZKOLENIE.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)