Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wkrótce zakończy prace nad rozporządzeniem, które określa sposób przewozu ładunków w transporcie drogowym.

Jak informuje instytut Logistic Technologies, rozporządzenie ma dotyczyć przede wszystkim norm związanych z:

  • wyliczaniem sił działających podczas przewozu.
  • wymagań stawianych konstrukcjom zabudowy pojazdu,
  • punktami mocowania
  • wytrzymałością środków mocujących stosowanych w transporcie drogowym
  • wytrzymałością jednostek ładunkowych, opakowań zbiorczych,
  • przewozem w cysternach, czy tzw. przewozem luzem

O to, co zmieni się w praktyce po wejściu w życie rozporządzenia zapytaliśmy eksperta z Instytutu Naukowego Logistic Technologies, inż. Jarosława Kędziora:

“Bardzo wiele zmieni się w kwestiach szczegółowych, ponieważ rozporządzenie drobiazgowo określa warunki brzegowe, które muszą spełnić środki transportowe, minimalne wymagania dot. czynności związanych z załadunkiem i procesem oraz metodą unieruchomienia ładunku.

Ponadto rozporządzenie wprost wprowadza normę EN PN 12 195-1 do polskiego systemu prawnego dla wszystkich rodzajów ładunków. Dotychczas norma ta powiązana była wprost jedynie z przewozem materiałów niebezpiecznych (ADR).

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128), “ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu”. Ustawa jednak nie przewidywała konkretnych sposobów zabezpieczenia ładunku, więc od roku, w którym Polska przystąpiła do UE, obowiązują nas wytyczne unijne w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym.

Jarosław Kędzior zwrócił także, uwagę na ważną kwestię, jaką jest odpowiedzialność nadawcy i załadowcy w zakresie mocowania ładunków. “Ani kierowca ani przewoźnik nie odpowiada za mocowanie ładunku. Nadawca zna specyfikę towaru i odpowiada za ewentualne opakowania oraz mocowanie go w pojeździe”.

W pracy nad projektem uczestniczyli eksperci z Instytutu Naukowego Logistic Technologies, Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym „Akademia Mocowania”, a także Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu