TransInfo

fot. Pixabay/TerriAnneAllen /public domain

Nowe wytyczne dla pracowników sektora TSL we Włoszech

Włoski rząd opublikował nowe wytyczne obowiązujące pracowników branży transportowej i logistycznej. Chodzi o obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Włosi wprowadzili nowe obostrzenia obowiązujące pracowników branży TSL. Zostały one zawarte w załączniku nr 14 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2020 r., który ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w sektorze.

Oto zasady, których należy przestrzegać:

  • kierowcy, jeśli nie mają rękawiczek i maseczek, muszą pozostać w swoich pojazdach,
  • w każdym przypadku pojazd może wjechać na miejsce załadunku/rozładunku nawet jeśli kierowca nie jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej, o ile nie wysiądzie z pojazdu lub nie zachowa odległości jednego metra od innych pracowników,
  • w miejscach załadunku/rozładunku należy zapewnić, aby niezbędne czynności przygotowawcze i końcowe do załadunku/rozładunku towaru oraz odbioru/dostarczenia dokumentów odbywały się w sposób, który nie wiąże się z bezpośrednimi kontaktami pomiędzy operatorami a kierowcami lub zachowany zostanie między nimi dystans 1 metra,
  • wstęp do biur firm innych niż pracodawcy jest niedozwolony z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem korzystania z wydzielonych toalet, do których dostęp muszą zapewnić kierownicy miejsc załadunku/rozładunku; toalety te muszą być codzienne sprzątane i wyposażone w środki dezynfekujące do rąk;
  • doręczenia przesyłek, dokumentów i innego rodzaju towarów ekspresowych powinny odbywać się bez bezpośredniego kontaktu z odbiorcami,
  • w przypadku dostaw do domu, towar może być dostarczony bez kontaktu z odbiorcą i bez podpisu przesyłki. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne będzie użycie masek i rękawic,
  • w przypadku konieczności pracy w odległości mniejszej niż 1 metr między osobami,  a gdy inne rozwiązania organizacyjne nie są możliwe – zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i przy pracach wykonywanych na zewnątrz konieczne jest zastosowanie maseczek ochronnych,
  • należy zapewnić, tam gdzie to możliwe i zgodne z organizacją firmy, plan zmianowy dla pracowników dedykowanych do przygotowania i odbioru przesyłek oraz załadunku/rozładunku towarów oraz w celu minimalizacji kontaktów.

Tagi