Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie  Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) zaczął obowiązywać nowy Kodeks celny, a wraz z nim szereg zmian dotyczących transportu i handlu międzynarodowego. Sprawdź, co się zmieniło.

Wraz z nowym Kodeksem w życie weszło 27 decyzji Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EKG), określających normy zawarte w Kodeksie. Jak informuje portal transinfonews.by, dodatkowe decyzje EKG ma podjąć jeszcze w tym roku. Na razie wiadomo tylko, że celem Komisji jest maksymalne uproszczenie procedur celnych i ułatwienie pracy międzynarodowym przewoźnikom.

Wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną

Wejście w życie nowego Kodeksu celnego oznacza przede wszystkim możliwość elektronicznej wymiany dokumentacji z organami celnymi. Wykorzystywanie papierowych deklaracji będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach.

Zgodnie z art. 104 pkt. 4 Kodeksu celnego EAUG dostarczanie dokumentów w postaci papierowej jest możliwe:

– w przypadku tranzytu celnego,

– względem towarów przeznaczonych do użytku osobistego,

– w przypadku międzynarodowych przesyłek pocztowych,

– w przypadku międzynarodowego transportu drogowego, jeśli jako deklaracji używa się dokumentów transportowych (przewozowych),

– w przypadku awarii systemu.

Karnety TIR

Na szczególną uwagę zasługują karnety TIR. Korzystanie z karnetów zostało zaliczone do wyjątkowych sytuacji, kiedy jest dopuszczalne wykorzystywanie papierowej dokumentacji. Warto o tym pamiętać, ponieważ już się zdarzyły przypadki nieuzasadnionych żądań funkcjonariuszy służb celnych posiadania elektronicznych deklaracji tranzytowych.

W nowym Kodeksie są zawarte regulacje, które pozwalają na korzystanie z karnetów TIR:

– nie ma potrzeby zapewniania zabezpieczenia płatności należności celnych i podatków podczas tranzytu celnego, jeśli jest to ustalone w porozumieniu pomiędzy  państwem członkowskim EAUG a stroną trzecią,

– pisemna deklaracja celna jest dozwolona w przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu celnego.

Z tego powodu wymagania celników, dotyczące elektronicznych dokumentów w ramach tranzytu celnego, w tym karnetów TIR, są nieuzasadnione i mogą być (a nawet powinny) przez przewoźników ignorowane.

Tranzyt celny

Zasadniczo procedura tranzytu celnego nie uległa zmianie, jednak pewne nowości mimo wszystko się pojawiły.

Wydłużyły się terminy przekazywania informacji służbom celnym, dotyczących zakończenia wykonania przewozu w ramach procedury tranzytu celnego.

Dokumenty do urzędu celnego należy przekazać w ciągu 3 godzin (wcześniej – 1 godziny) od momentu przyjazdu na miejsce rozładunku. W ciągu 8 godzin od chwili złożenia dokumentów w urzędzie, ładunek musi być przekazany do czasowego składowania (wcześniej – w ciągu 3 godzin).

Zezwala się przewoźnikom na korzystanie z pojazdów w ramach realizowania transportu międzynarodowego na terenie EAUG. Zgodnie z art. 275 pkt. 4 Kodeksu zezwala się na wykonywanie transportu, gdy:

– przewóz jest realizowany w obszarze transportu drogowego w ramach umowy międzynarodowej państwa członkowskiego EAUG ze stroną trzecią,

– przewóz jest realizowany w ramach wielostronnych zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EMCT) i państw, na terenie których dany przewóz jest wykonywany.

Pre-deklaracja TIR-EPD

Zmiany będą miały poważny wpływ na pre-deklarację TIR-EPD. Na razie jednak nie zostały opracowane żadne zasady składania i rejestracji tej informacji. Dodatkowe standardy powinny być opracowane przez poszczególne decyzje EKG.

Międzynarodowi przewoźnicy będą dalej mogli przekazywć informacje za pośrednictwem systemu TIR-EPD, ponieważ przekazywane za pomocą tej aplikacji dane to “informacje przekazywane drogą elektroniczną”. I jest to zgodne z najnowszymi wymogami Kodeksu celnego.

Automatyzacja procesów

Wcześniej wszystkie operacje były wykonywane przez funkcjonariuszy celnych. Z chwilą wejścia w życie nowego Kodeksu, niektóre operacje – na przykład rejestracje deklaracji celnych – będą wykonywane automatycznie drogą elektroniczną.

Wybór typu kontroli celnej również może zostać ustalony automatycznie, bez udziału urzędników. Wystarczą otrzymane dane i profil ryzyka.

Zgodnie z nowymi zmianami w Kodeksie, termin rejestracji deklaracji skróci się dwukrotnie – do jednej godziny.

Ponadto zostanie przyśpieszony proces wydania towarów: od momentu rejestracji zgłoszenia do wydania towarów nie upłynie więcej niż 4 godziny (pod warunkiem, że podczas kontroli celnicy nie zażądają dodatkowych dokumentów).

Zgodnie z art. 80 pkt. 2 Kodeksu, wszystkie dokumenty przesłane do bazy danych służb celnych będą dostępne nie tylko dla organów celnych, ale również inspekcji transportu, służb fitosanitarnych i weterynaryjnych. Kiedy powstanie jednolity system wymiany danych na razie nie wiadomo, ale EKG już nad tym pracuje.

Zasady wypełniania deklaracji celnych

Uległy zmianie również zasady wypełniania deklaracji. Zgodnie z art. 109 Kodeksu celnego EAUG, podczas wypełniania deklaracji towarów i tranzytu celnego w formie elektronicznej nie jest konieczne przedstawienie dokumentów, na podstawie których  to zgłoszenie powstało. To samo dotyczy deklaracji środków transportu (art. 278, pkt. 5).

To tylko najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone wraz z wejściem w życie Kodeksu celnego EAUG. O wszystkich nowościach będziemy informować czytelników na bieżąco.

Foto: static.kremlin.ru

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu