Obowiązkowy dokument dla kierowców jadących do Włoch | Katalonia znosi wszelkie obostrzenia dla ciężarówek | Austria przedłuża rozluźnienie zakazów

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Obowiązkowy dokument dla kierowców jadących do Włoch | Katalonia znosi wszelkie obostrzenia dla ciężarówek | Austria przedłuża rozluźnienie zakazów

Kierowcy zatrudnieni w firmach nieposiadających siedziby na terenie Włoch, muszą złożyć deklarację przy wjeździe do tego kraju. Katalonia natomiast zniosła obowiązkowe przekierowanie ciężarówek z dróg krajowych na płatne autostrady. Austriacy z kolei przedłużyli złagodzenie zakazów ruchu ciężarówek.

Kierowcy ciężarówek z firm, które nie mają siedziby we Włoszech, muszą złożyć deklarację wjazdu przy wjeździe do kraju – poinformowała wczoraj bawarska Izba Przemysłowo-Handlowa. Zgodnie z aktualnymi informacjami obowiązek ten spoczywa na kierowcach do 5 kwietnia br. 

Dokument musi być wypełniony w języku włoskim i zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko,

– miejsce urodzenia i kraj urodzenia,

– data urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (miasto, państwo),

– rodzaj dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a także numer, organ wydający oraz data wydania i wygaśnięcia,

– numer telefonu komórkowego z międzynarodowym numerem kierunkowym,

– przejście graniczne lub granica, z której kierowca ciężarówki wjechał na terytorium Włoch,

– data i godzina wjazdu,

– cel podróży we Włoszech,

– data i godzina wyjazdu,

– powody pobytu we Włoszech, takie jak „dostawa towarów” lub „odbiór towarów”,

– imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz.

Dokument musi zostać podpisany w obecności policjanta. 

Katalonia

Kataloński Departament Spraw Wewnętrznych opublikował rezolucję, w której od 1 kwietnia zniesione zostały niemal wszystkie obowiązujące obostrzenia dla ruchu ciężarówek. Zawieszone zostały stałe ograniczenia ustanowione na odcinkach dróg krajowych N-II, N-240 i N-340, z których ciężarówki z czterema osiami lub więcej i dmc powyżej 26 ton były kierowane na płatne autostrady. Rozluźnienia te będą trwały tak długo, jak będzie obowiązywał stan wyjątkowy w Hiszpanii. Obejmują one pojazdy i zestawy pojazdów przeznaczone do transportu towarów, jak i pojazdy realizujące transporty specjalne i przewozy materiałów niebezpiecznych.

Również od wczoraj, ograniczenia dotyczące towarów niebezpiecznych oraz transportu specjalnego i pojazdów specjalnych zostały zniesione w niedziele i święta na wszystkich katalońskich drogach. Ograniczenia dla tego typu przewozów przestały też obowiązywać w tunelach Cadí i Vielha oraz, w przypadku transportu specjalnego, na autostradzie A-2 między 444 km a 527 km. Podobnie wygląda sprawa ograniczeń na drogach N-230 i C-28 w Valle de Arán – zostały tymczasowo zniesione. 

W dalszym ciągu jednak pojazdy niebezpieczne muszą przestrzegać tras ustalonych dla tego rodzaju transportu (sieć RIMP).

Ponadto nadal obowiązuje wymóg dla pojazdów lub grup pojazdów wszelkiego rodzaju o dmc powyżej 7,5 t w tranzycie przez Katalonię lub przy długich trasach przez jej terytorium (powyżej 65 km), zgodnie z którym powinny one korzystać z sieci tras europejskich, autostrad lub dróg dwujezdniowych.

Austria i zakazy ruchu ciężarówek

Austria przedłuży obowiązywanie odstępstw od zakazów ruchu dla ciężarówek powyżej 7,5 t do 19 kwietnia włącznie – poinformowała wczoraj agencję prasową APA minister transportu Leonore Gewessler. Także rząd Tyrolu przedłużył do 19 kwietnia br. weekendowy zakaz ruchu ciężarówek na A12 i A13 w Brenner.

Fot. twitter.com/poliziadistato

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty