Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Firma technologiczna Continental opracowała wysokiej klasy niezawodny pokładowy system ważenia (ang. On Board Weighing System – OBWS), który rejestruje i pokazuje masę samochodów ciężarowych, włączając przyczepy i naczepy. Szybko, łatwo i niezależnie od wagi stacjonarnej jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Kolejne funkcje umożliwiają zwiększenie wydajności znacznie wykraczające poza specyfikację dyrektywy UE 2015/719, która wejdzie w życie w maju 2021 r.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do częstszego pomiaru masy całkowitej pojazdów dostawczych. Aby zapewnić odpowiednie planowanie i zapobiec karom, kierowcy i operatorzy floty muszą znać stan obciążenia pojazdu jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Do tej pory było to praktycznie niemożliwe, a w przypadku pojazdów z naczepą, dostarczaną zazwyczaj przez spedytora, stanowiło szczególne wyzwanie.

OBWS, czyli ciągły monitoring obciążenia

Aby spełnić nowe wymagania, większość krajów europejskich w głównej mierze korzysta obecnie z kompleksowego rozwiązania stacjonarnego. Jednak pokładowy system ważenia oferuje wartość dodaną, którą wykracza poza przepisy prawne.

Nawet jeśli w przyszłości obciążenie będzie mierzone przez czujniki w jezdni, zintegrowane rozwiązanie nadal będzie atrakcyjne dla spedytorów, kierowników floty i kierowców.

Jeszcze przed wyjazdem ciężarówki operatorzy floty i kierownicy mogą sprawdzić, czy masa pojazdu mieści się w bezpiecznym zakresie. Systemy, które dokonują pomiaru masy pojazdu dopiero po wyruszeniu w trasę, nie dają takiej możliwości. Jeśli pomiar masy jest możliwy przed wyjazdem, pojazdy można załadować i wydajniej i bezpieczniej. A to ogranicza puste przebiegi. Dostarczone dane umożliwiają też konserwację zapobiegawczą. Co więcej, mogą one stanowić podstawę nowych modeli biznesowych, na przykład, w przypadku taryf uzależnionych od obciążenia.

OBWS
OBWS
-
+

Fot. Continental

Czujniki mierzące obciążenie na oś

Wymagania wobec flot są jednak różne, ponieważ istnieją floty mieszane składające się z pojazdów o różnych zawieszeniach. Dlatego też eksperci Continental opracowali różne wersje rozwiązań OBWS, które uwzględniają wymagania klientów.

W podwoziu z zawieszeniem pneumatycznym doskonale sprawdza się pomiar stanu obciążenia poszczególnych osi. Continental przygotował też indywidualne rozwiązania dostosowane do podwozia ze stalowym zawieszeniem.

Na przykład, opracowany przez firmę czujnik do podwozia z zawieszeniem pneumatycznym wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru wysokości i ciśnienia sprężyn pneumatycznych w celu określenia stanu obciążenia osi. Podobny czujnik wysokości opracowano do amortyzatorów w pojazdach bez zawieszenia pneumatycznego. Pionowe odchylenie zawieszenia amortyzatora dostarcza informacji na temat stanu obciążenia danej osi. Czujnik naprężeń marki Continental jest odpowiedni zarówno dla osi stalowych, jak i pneumatycznych. Mierzy naprężenie korpusu osi, tym samym umożliwiając wyliczenie obciążenia. Suma obciążeń osi daje w rezultacie masę pojazdu wraz z załadunkiem.

Kompleksowy system z jednego źródła

We wszystkich czterech przypadkach dane są gromadzone, przekazywane i analizowane, a wyniki wyświetlane za pośrednictwem aplikacji na smartfonie lub na wyświetlaczu w kabinie kierowcy. Kierownicy flot mogą też pobierać dane, aby optymalizować wykorzystanie swojego parku pojazdów. Wszystkie produkty i usługi są oferowane przez Continental jako kompleksowy system z jednego źródła – od sprężyny pneumatycznej, przez czujnik, aż po przetwarzanie danych i aplikacje programowe.

Dyrektywa UE 2015/719 – po co została wprowadzona?

Pomiar masy pojazdu ma na celu ochronę infrastruktury i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne. Przeciążone ciężarówki nie tylko stanowią większe zagrożenie w ruchu drogowym, ale też przyczyniają się do szybszego zużycia dróg i mostów. Z powodu powstałych szkód rosną koszty konserwacji, a bezpieczeństwo na drogach jest zagrożone. Regularne pomiary masy pojazdów mają też zapewnić uczciwsze warunki konkurencji, ponieważ od wszystkich spedytorów wymaga się przestrzegania określonych obciążeń maksymalnych.

Fot. Continental

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu