Pokładowy system ważenia w ciężarówkach. Sprawdź, jakie daje korzyści przewoźnikom

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Pokładowy system ważenia w ciężarówkach. Sprawdź, jakie daje korzyści przewoźnikom

Firma technologiczna Continental opracowała wysokiej klasy niezawodny pokładowy system ważenia (ang. On Board Weighing System – OBWS), który rejestruje i pokazuje masę samochodów ciężarowych, włączając przyczepy i naczepy. Szybko, łatwo i niezależnie od wagi stacjonarnej jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Kolejne funkcje umożliwiają zwiększenie wydajności znacznie wykraczające poza specyfikację dyrektywy UE 2015/719, która wejdzie w życie w maju 2021 r.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do częstszego pomiaru masy całkowitej pojazdów dostawczych. Aby zapewnić odpowiednie planowanie i zapobiec karom, kierowcy i operatorzy floty muszą znać stan obciążenia pojazdu jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Do tej pory było to praktycznie niemożliwe, a w przypadku pojazdów z naczepą, dostarczaną zazwyczaj przez spedytora, stanowiło szczególne wyzwanie.

OBWS, czyli ciągły monitoring obciążenia

Aby spełnić nowe wymagania, większość krajów europejskich w głównej mierze korzysta obecnie z kompleksowego rozwiązania stacjonarnego. Jednak pokładowy system ważenia oferuje wartość dodaną, którą wykracza poza przepisy prawne.

Nawet jeśli w przyszłości obciążenie będzie mierzone przez czujniki w jezdni, zintegrowane rozwiązanie nadal będzie atrakcyjne dla spedytorów, kierowników floty i kierowców.

Jeszcze przed wyjazdem ciężarówki operatorzy floty i kierownicy mogą sprawdzić, czy masa pojazdu mieści się w bezpiecznym zakresie. Systemy, które dokonują pomiaru masy pojazdu dopiero po wyruszeniu w trasę, nie dają takiej możliwości. Jeśli pomiar masy jest możliwy przed wyjazdem, pojazdy można załadować i wydajniej i bezpieczniej. A to ogranicza puste przebiegi. Dostarczone dane umożliwiają też konserwację zapobiegawczą. Co więcej, mogą one stanowić podstawę nowych modeli biznesowych, na przykład, w przypadku taryf uzależnionych od obciążenia.

OBWS

Fot. Continental

Czujniki mierzące obciążenie na oś

Wymagania wobec flot są jednak różne, ponieważ istnieją floty mieszane składające się z pojazdów o różnych zawieszeniach. Dlatego też eksperci Continental opracowali różne wersje rozwiązań OBWS, które uwzględniają wymagania klientów.

W podwoziu z zawieszeniem pneumatycznym doskonale sprawdza się pomiar stanu obciążenia poszczególnych osi. Continental przygotował też indywidualne rozwiązania dostosowane do podwozia ze stalowym zawieszeniem.

Na przykład, opracowany przez firmę czujnik do podwozia z zawieszeniem pneumatycznym wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru wysokości i ciśnienia sprężyn pneumatycznych w celu określenia stanu obciążenia osi. Podobny czujnik wysokości opracowano do amortyzatorów w pojazdach bez zawieszenia pneumatycznego. Pionowe odchylenie zawieszenia amortyzatora dostarcza informacji na temat stanu obciążenia danej osi. Czujnik naprężeń marki Continental jest odpowiedni zarówno dla osi stalowych, jak i pneumatycznych. Mierzy naprężenie korpusu osi, tym samym umożliwiając wyliczenie obciążenia. Suma obciążeń osi daje w rezultacie masę pojazdu wraz z załadunkiem.

Kompleksowy system z jednego źródła

We wszystkich czterech przypadkach dane są gromadzone, przekazywane i analizowane, a wyniki wyświetlane za pośrednictwem aplikacji na smartfonie lub na wyświetlaczu w kabinie kierowcy. Kierownicy flot mogą też pobierać dane, aby optymalizować wykorzystanie swojego parku pojazdów. Wszystkie produkty i usługi są oferowane przez Continental jako kompleksowy system z jednego źródła – od sprężyny pneumatycznej, przez czujnik, aż po przetwarzanie danych i aplikacje programowe.

Dyrektywa UE 2015/719 – po co została wprowadzona?

Pomiar masy pojazdu ma na celu ochronę infrastruktury i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne. Przeciążone ciężarówki nie tylko stanowią większe zagrożenie w ruchu drogowym, ale też przyczyniają się do szybszego zużycia dróg i mostów. Z powodu powstałych szkód rosną koszty konserwacji, a bezpieczeństwo na drogach jest zagrożone. Regularne pomiary masy pojazdów mają też zapewnić uczciwsze warunki konkurencji, ponieważ od wszystkich spedytorów wymaga się przestrzegania określonych obciążeń maksymalnych.

Fot. Continental

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty