Strona główna

/

Transport

/

Kolejne odroczenie kar za narusz...

Kolejne odroczenie kar za naruszenia związane z systemem monitorowania przewozów
Fot. Bartosz Wawryszuk

Kolejne odroczenie kar za naruszenia związane z systemem monitorowania przewozów

Rumuński rząd po raz kolejny odroczył sankcje za naruszenia przepisów dotyczących monitorowania przewozów towarów wrażliwych. 

Rumuński rząd po raz kolejny odroczył sankcje za naruszenia przepisów dotyczących monitorowania przewozów towarów wrażliwych. 

Kolejne odroczenie kar za naruszenia związane z systemem monitorowania przewozów
Fot. Bartosz Wawryszuk

Zgodnie z projektem rozporządzenia opublikowanym przez rumuńskie Ministerstwo Finansów, po raz drugi odroczone zostaną sankcje za niestosowanie się do nowego systemu monitorowania przewozów RO e-Transport, który wszedł w życie 1 lipca br. Wtedy, po uruchomieniu systemu, rumuński rząd zdecydował się na wstrzymanie do 1 października br. nakładania kar za niedopełnienie obowiązków wynikających z nowych przepisów. Najnowszy projekt rozporządzenia przesuwa ten termin do 1 stycznia 2023 r. 

Co istotne, nowy dokument przewiduje również inne ważne zmiany dotyczące monitorowania drogowego transportu towarów o wysokim ryzyku podatkowym. Mowa m.in. o: 

  • możliwość zmiany informacji o pojazdach transportowych, w razie potrzeby, bez ryzyka sankcji,
  • w niektórych przypadkach specjalny kod UIT będzie miał przedłużoną ważność,
  • działania kontrolne będą mogli prowadzić nie tylko inspektorzy organu podatkowego ANAF i rumuńskiego Urzędu Celnego, ale także policja.

Aby wejść w życie, projekt rozporządzenia musi zostać przyjęty przez władzę wykonawczą i opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)