Strona główna

/

Transport

/

Ministerstwo wprowadziło odstęps...

Ministerstwo wprowadziło odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce
Fot. Adobe Stock

Ministerstwo wprowadziło odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło poluzowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Od piątku 12 sierpnia będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa. „Decyzja o ich wprowadzeniu została podjęta w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów” - informuje resort.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

12.08.2022

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło poluzowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Od piątku 12 sierpnia będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa. „Decyzja o ich wprowadzeniu została podjęta w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów” - informuje resort.

Ministerstwo wprowadziło odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce
Fot. Adobe Stock

Odstępstwa od czasu pracy kierowców są elementem przeciwdziałania barierom administracyjnym wynikającym z prawodawstwa unijnego w obrębie transportu drogowego, które są szczególnie odczuwalne przez wojnę na Ukrainie i jej wpływu na gospodarki wielu państw europejskich.

– Aby było możliwe wprowadzenie odstępstw od norm czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, konieczne było uzyskanie akceptacji ze strony Komisji Europejskiej na liberalizację przepisów związanych z czasem pracy kierowców – wyjaśnia Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Tymczasowe odstępstwa obowiązują od 12 sierpnia do 30 września tego roku. Zostały opublikowane w obwieszczeniu ministra infrastruktury w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku.  Odstępstwa dotyczą kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Polski. Nie dotyczą natomiast kierowców autobusów.

Odstępstwa od czasu pracy kierowców – szczegóły

Zmiany obejmują:

  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia);
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3 ww. rozporządzenia);
  • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut (odstępstwo od art. 7 ww. rozporządzenia);
  • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewoźnicy są cały czas odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także innych użytkowników dróg. „Nie należy zatem dopuszczać do sytuacji, w których kierowca będzie prowadził pojazd gdy jest zmęczony” – podkreśla resort.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze