Polski

Kary w systemie Płaton drastycznie wzrosną

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Kary w systemie Płaton drastycznie wzrosną

Rząd Federacji Rosyjskiej zaprezentował w Dumie projekt ustawy, zgodnie z którą grzywna za brak opłaty za przejazd po drogach o znaczeniu federalnym wzrosną aż czterokrotnie – do 20 tys. rubli (1250 zł.).

Jednak na tym propozycje zmian w rosyjskim systemie opłat drogowych Płaton się nie kończą. Projekt również zakłada zwiększenie do sześciu miesięcy okresu przedawnienia w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej osób naruszających prawo o ruchu pojazdów ciężkich lub wielkogabarytowych.

Co może branża?

W Rosji od 27 marca 2017 r. ciągle trwają protesty kierowców przeciw systemowi opłat drogowych. I choć ich skala jest dziś już o wiele mniejsza niż pół roku temu, inicjatorzy protestów – Stowarzyszenie Przewoźników Rosji (OPR) – w dalszym ciągu organizują akcje w poszczególnych miastach i regionach Federacji.

Niestety, rząd jak dotąd nie uwzględnił żądań protestujących. Władze regionalne zasłoniły się wagą protestów, twierdząc, że decyzje leżą w gestii władz federalnych. Moskwa natomiast po prostu zignorowała przewoźników i ich kierowców.

Ścisła kalkulacja

Nowa grzywna, jak informuje rosyjski rząd, nie jest podyktowana chęcią zwiększenia wpływów do budżetu, a “zachęceniem właścicieli pojazdów ciężarowych do przestrzegania prawodawstwa Federacji Rosyjskiej”.

Autorzy projektu zaznaczają, że wysokość grzywny została obliczona na podstawie szkód dla dróg, jakie w ciągu jednej doby wyrządzają ciężarówki. Obliczeń dokonano w oparciu o stawkę 3,73 rub. (0,23 zł). za kilometr.

Na co idą pieniądze z systemu Płaton?

Zgodnie z oficjalną informacją, dotąd w systemie zarejestrowano ponad 905 tysięcy pojazdów ciężarowych. Władze podają, że środki, pozyskane przez Płaton, zostały przeznaczone m.in. na współfinansowanie budowy siedmiu dużych mostów i remonty 24 zniszczonych wiaduktów. Ponadto tylko w 2016 r. w 40 miastach i regionach naprawiono ponad 1000 km najbardziej zniszczonych dróg.

 

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty