Płynność finansowa, jako motor napędowy firm transportowych
Fot. bonabanco

Płynność finansowa, jako motor napędowy firm transportowych

Niemal 6% polskiego PKB oraz blisko milion osób zaangażowanych w działalność sektora logistycznego na koniec 2021 roku- to tylko kilka dowodów siły krajowego potencjału transportowego, przywołanych w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Branża TSL w obliczu autonomizacji i wojny". Pomimo takich sukcesów, rozwinięte firmy transportowe wciąż borykają się z zaburzoną płynnością finansową. Dlaczego? W dzisiejszej publikacji zidentyfikujemy najczęstsze zakłócenia i zaproponujemy najskuteczniejsze formy wsparcia!

Niemal 6% polskiego PKB oraz blisko milion osób zaangażowanych w działalność sektora logistycznego na koniec 2021 roku- to tylko kilka dowodów siły krajowego potencjału transportowego, przywołanych w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Branża TSL w obliczu autonomizacji i wojny". Pomimo takich sukcesów, rozwinięte firmy transportowe wciąż borykają się z zaburzoną płynnością finansową. Dlaczego? W dzisiejszej publikacji zidentyfikujemy najczęstsze zakłócenia i zaproponujemy najskuteczniejsze formy wsparcia!

Płynność finansowa, jako motor napędowy firm transportowych
Fot. bonabanco

Impuls do oszczędności

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie są podstawowe powody niestabilnego funkcjonowania firm transportowych w obszarze finansów, warto przeanalizować minione sezony działalności. W tym kontekście wyróżnia się kilka zagrożeń, które dotkliwie obniżyły rentowność realizowanych usług. Jednym z nich jest dynamiczny wzrost kosztów paliwa.

Nadmieniony aspekt jest szczególnie ważny dla budżetu wszystkich zaawansowanych operatorów logistycznych, którzy dysponują znacznym taborem. Efektywna optymalizacja jednego z kluczowych wydatków firm transportowych stała się bowiem decydująca dla dalszego funkcjonowania całego podmiotu gospodarczego.

Przedsiębiorstwa realizujące zadania transportowe na podstawie wieloletniej kooperacji zmuszone były do zmiany strategii cenowej i podjęcia dodatkowych ustaleń z partnerami biznesowymi. Sporo organizacji uzależniło wypracowane i zaakceptowane uprzednio kosztorysy od aktualnych cen paliw, co miało zniwelować dynamiczne wahania. Czy skutecznie?

Nie do końca. Ogromna część firm o zaawansowanym poziomie działalności w ogóle nie otrzymało takiej możliwości. Dodatkowo, niektórzy kontrahenci nie wyrazili zgody na tego typu manipulacje w cennikach, obawiając się pokaźnych kosztów.

Takie wnioski potwierdza raport autorstwa Polskiego Instytutu Transportu Drogowego i Grupy Inelo „Inflacja- czas wyzwań dla branży TSL”. Dla 36% ankietowanych operatorów logistycznych, napomknięte negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Co wtedy?

Wówczas warto podjąć odpowiednie działania prewencyjne, które uchronią firmę przed nagłym wzrostem cen paliw. Doskonałym przykładem jest oferta zespołu bonabanco, który opracował specjalną usługę dla przewoźników o zwiększonych potrzebach.

Dedykowany klaster bonabanco odpowiada na aktualne wyzwania branży transportowej, również w przypadku przewoźników o wydatniejszym zapotrzebowaniu finansowym. Właśnie dlatego, w indywidualnych przypadkach dostępna pula miesięcznych środków może wynosić nawet 250 000 zł miesięcznie.

Dodatkowo, karty paliwowe dostępne w klastrze bonabanco uprawniają do bezpłatnego odroczenia terminu płatności za paliwo do 60 dni. Partnerstwo z bonabanco stanowi zatem gwarancję spłaty zagospodarowanego paliwa, dzięki czemu przewoźnik otrzymuje możliwość realizacji kolejnych zleceń, bez przestojów. Tak kompleksowe rozwiązanie sprawia, że bonabanco eliminuje jedno z najważniejszych wyzwań przewoźnika drogowego!

Regulacje i niedobór zatrudnionych

Tytuł tego akapitu oddaje kolejne, niezwykle istotne zagadnienia dla obniżającej się opłacalności finansowej przedsiębiorstw transportowych. W pierwszej kolejności należy wskazać na systematyczne i konsekwentne zmiany prawne, kontrolujące mechanizm świadczenia usług transportowych na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Pakiet mobilności reprezentuje zbiór przepisów, mających na celu ujednolicenie i poprawę realizacji zadań przewozowych. Jednocześnie, opracowane decyzje wykazują realne przełożenie na generowane koszty oraz ostateczną zyskowność przewozów. W jaki sposób?

Na szczególne wyróżnienie zasługują tutaj przepisy dotyczące delegowania kierowców. To właśnie europejskie nowelizacje spowodowały dodatkowe wymagania oraz kolejne wyzwania ekonomiczne. Spełnienie wszystkich restrykcji i dostosowanie się do dalszych zarządzeń w widoczny sposób zwiększyło wynagrodzenia kierowców, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent.

To jednak nie wszystko, ponieważ na horyzoncie firm transportowych pojawił się potężny przeciwnik- sam rynek pracy. Dane zawarte w sprawozdaniu „Rynek Transportowy w Polsce i Europie” nie pozostawiają złudzeń – liczba niedoboru kierowców zawodowych w Polsce oscyluje w granicach 150 tysięcy, a starzenie się czynnych specjalistów nie zwiastuje pozytywnych prognoz. Wszystkie te komunikaty sprawiają, że utrzymanie obecnych pracowników, a także zainteresowanie kolejnych, oznacza dodatkowe nakłady finansowe.

Duży pułap wydatków, nawet w rozbudowanych strukturach kompanii transportowych, może zaburzać optymalne wykonywanie zleconych obowiązków. Jest to zatem nowy powód, dla którego warto podjąć współpracę w ramach klastra bonabanco.

Model kooperacji w tym wypadku nie bazuje bowiem na standardowym faktoringu, ale stanowczo wykracza poza ograniczające możliwości tego systemu pokrywania kosztów. Nowoczesna forma finansowania gwarantuje bowiem szybkie wsparcie, także dla bieżących wydatków. Dlaczego jest to ważne?

Terminowe opłacanie leasingów za pojazdy, pensji kierowców, a także składek ZUS i należności podatkowych do Urzędu Skarbowego, kreuje wizerunek profesjonalnego, rzetelnego i niezawodnego pracodawcy. Taka strategia prowadzenia biznesu eliminuje wspomniane zagrożenia, tworząc doskonałe warunki zawodowe dla obecnych pracowników i zachęcając następnych.

To jednak nie koniec korzyści klastra bonabanco. Brak zaległości płatniczych to także ogromna przewaga negocjacyjna podczas kontaktu z wieloletnimi dostawcami, a także wobec partnerów spedycyjnych. Pewność dostarczenia frachtu zgodnie z wyznaczonym terminem powoduje, że firma staje się liderem wśród podwykonawców usług transportowych!

Okiem przewoźnika

Jednak, czy właściciele firm transportowych rzeczywiście doświadczają tak znaczących wzrostów kosztów? Wspomniany raport”Inflacja czas wyzwań dla branży TSL” to potwierdza, a dane zawarte w opracowaniu pokazują ogromną skalę bieżących potrzeb.

Aż 98% ankietowanych jednoznacznie wskazuje na eskalację kosztów prowadzonej działalności! Wśród 60% badanych, przedział ten sięgał od 25% do nawet 50% ogólnego wzrostu. Co więcej, u blisko 2/3 zapytanych przewoźników, tego typu zmiany nie przełożyły się na podwyżkę cen frachtów, generując dodatkowe zaangażowanie w celu utrzymania płynności finansowej.

Zatem, jakie czynności asekuracyjne wdrożono? Należy podkreślić wyraźną tendencję do poszukiwania bardziej opłacalnych kontrahentów- tę opcję wybrało ponad 40% ankietowanych. Raport akcentuje również rosnące znaczenie weryfikacji partnerów biznesowych.

Oferta bonabanco jest odpowiedzią także na te wątpliwości. Specjalnie opracowana oferta klastra bonabanco to m.in możliwość szybkiej lustracji kontrahenta, a także dedykowane zlecenia i dostęp do giełdy ponad 2000 sprawdzonych zleceniodawców – gwarancja bonabanco oferuje szybką i pewną płatność tuż po realizacji zlecenia.

Oferta eliminuje również ryzyko niezwykle długich terminów płatności, które mogą sięgać 60, a nawet 90 dni. To oznacza płatność do 24 godzin po rozładunku, jeszcze przed wystawieniem faktury!

Podsumowanie

Sektor transportu drogowego to nieustanna adaptacja do zmieniających się okoliczności prowadzenia biznesu. Zakres pojawiających się wyzwań rośnie, wraz ze wzrostem taboru, tworząc natężone potrzeby finansowe.

Aby utrzymać szczytowy poziom obsługi zleceń, a jednocześnie pełną konkurencyjność, warto sięgnąć po wsparcie specjalistów. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb postępowego operatora logistycznego zapewni jego płynność finansową, a w rezultacie- ekspansję i silną pozycję lidera.

 

Wszystkie benefity oferty bonabanco dostępne są pod tym adresem.

 

Najpopularniejsze