Podwójny jubileusz europalety

Podwójny jubileusz europalety

Podwójny jubileusz europalety

Europaleta ma 60 lat. Jej jubileusz zbiega się z 30-leciem PKN EPAL− organizacji, która przyznaje licencję i sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem najwyższych norm jakości produkcji europalet. Obecnie lider polskiego rynku paletowego pracuje nad projektem iPAL, którego celem jest cyfryzacja największego na świecie otwartego poolu paletowego.

Cichy bohater logistyki

Bez tych uniwersalnych i ekologicznych nośników ładunku dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie i rozwój branży transportowej, logistycznej czy magazynowej. Palety nie byłyby dziś używane, gdyby w 1906 roku pensylwańskie koleje po raz pierwszy nie zastosowały wózka z napędem elektrycznym do przewożenia towarów na platformie.

W kolejnych latach na popularności zyskiwały podnośniki pneumatyczne, a korzystanie z wózków elektrycznych stało się coraz powszechniejsze. Potrzeba jest matką wynalazków, dlatego zaczęto tworzyć płyty, na których transportowano przewożone za pomocą wózków towary. Aby łatwiej wsuwano je na podnośnik, powstała rozwijana w kolejnych dekadach koncepcja pozostawienia wolnej przestrzeni między deskami.

Na rozpowszechnienie palet znacząco wpłynęła II wojna światowa. Szczególnie doceniono ich wydajność oraz bezpieczeństwo, jakie zapewniały przewożonym towarom. Był to okres, w którym ich produkcja ruszyła na masową skalę, a doświadczenie zdobyte podczas transportu towarów w tym trudnym okresie zaowocowały opatentowaniem palety w 1945 roku. W odbudowującej się po wojnie Europie rozwijający się handel nie tylko jeszcze bardziej spopularyzował wykorzystanie palet, ale wymusił konieczność opracowania systemu ich standaryzacji.

EPAL − 30 lat na straży najwyższej jakości

Pracowano nad powszechnym i uniwersalnym rozmiarem nośnika ładunków, który będzie odpowiedni do każdego środka transportu: wagonu, kontenera czy samochodu ciężarowego. Aby w jeszcze większym stopniu usprawnić łańcuch dostaw i proces transportowy wyznaczono jednolite normy jakościowe dla wykorzystywanych palet. Ten krok sprawił, że możliwa stała się ich wymiana bez potrzeby rozładowywania towaru.

W 1961 roku międzynarodowa grupa przewoźników kolejowych zrzeszonych w Union Internationale des Chemins de fer postanowiła ujednolicić produkcję palet oraz wprowadzić wytyczne dotyczące ich wymiarów i materiału. Na tej podstawie powstała wykorzystywana dziś europaleta o charakterystycznych wymiarach 800 mm x 1200 mm x 144 mm, której wytrzymałość sięga nawet 4000 kg przy wadze własnej zaledwie 25 kg. Opracowano również wytyczne dotyczące stanu technicznego będących w obiegu palet, jak również zaczęto kontrolować ich produkcję i proces naprawiania.

Od 1991 roku nad przestrzeganiem tych norm pieczę sprawuję PKN EPAL, który przyznaje również licencję na ich produkcję. Organizacja w ciągu trzech dekad wyrosła na lidera polskiego rynku. Obecnie do EPAL należy 69 proc. polskiego rynku palet, a tylko w 2020 roku na całym świecie wyprodukowanych i naprawionych zostało łącznie 123,5 mln nośników ładunku sygnowanych ich logo.

Od samego początku istnienia PKN EPAL stawiamy na dbanie o jakość i przestrzeganie zasad. Nie chodzimy na żadne kompromisy – żadnych ustępstw od jakości drewna, od wartości suszenia, od ilości gwoździ czy wytrzymałości wsporników. Takie podejście pozwoliło nam zbudować zaufanie do europalet EPAL na całym świecie − mówi Roman Malicki, prezes PKN EPAL.

Przyszłością rynku paletowego jest digitalizacja

W 2018 r. EPAL rozpoczął pracę nad projektem iPAL. Jego celem jest digitalizacja największego na świecie otwartego poolu paletowego. Obecnie EPAL przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji palet iPAL z unikatowym kodem QR nanoszonym bezpośrednio na linii produkcyjnej.

Zależy na tym, aby z biegiem lat paleta stała się nośnikiem inteligentnym. Digitalizacja to przyszłość i wyzwanie dla branży logistyki. Obranie tego kierunku nie tylko znacząco wpłynie na poziom bezpieczeństwa tego sektora, lecz również zwiększy efektywność całego łańcucha dostaw. Z kolei dla EPAL to szansa na stworzenie logistycznej platformy przyszłości, która będzie stanowić gwarancję najwyższych norm jakości na miarę cyfrowej przyszłości − podkreśla Roman Malicki, prezes PKN EPAL.

Przypisanie numery seryjnego do palety sprawi, że ta nie tylko będzie nośnikiem ładunku, lecz również informacji. Opracowywany system iPAL pozwoli pozyskiwać dane o każdej pojedynczej palecie za pomocą aplikacji. Umożliwi to odczyt serializowanych palet oraz ułatwi monitorowanie ich historii i cyklu życia. Ich użytkownicy otrzymają również wiedzę na temat wieku i daty produkcji palet, lokalizacji jej producenta czy historii napraw. Dostęp do tych danych w aplikacji iPAL da użytkownikom pewność, że palety, które otrzymują na wymianę, spełniają najwyższe normy jakości.

Najpopularniejsze