Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę firmy w Niemczech, mogą korzystać z bardzo szerokiego zestawu programów wsparcia gospodarczego. Zestaw ten zawiera kilkaset programów oferowanych przez Unię Europejską, rząd federalny, kraje związkowe i jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. To ważne, także dla tych przedsiębiorców z branży TSL, którzy założyli swoje firmy w Niemczech lub taki krok planują.

Większość środków oferowanych z budżetu federalnego dotyczy całego obszaru Republiki Federalnej Niemiec. Szczególny charakter nadano nowym dotacjom, dla których stosuje się zróżnicowane dodatki do inwestycji, szczególne formy odpisów amortyzacyjnych, wsparcie regionalne czy też specjalne linie kredytowe.

Federalne środki pomocowe przeznaczone są generalnie na zakładanie nowych firm oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje wspieranie innowacyjnych produktów i procesów produkcyjnych oraz w ramach polityki energetycznej oszczędność energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Pomoc publiczna dla sektora MSP realizowana jest głównie w poniższych formach:

– wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw,

– wspieranie inwestycji,

– wspieranie ochrony i poprawy środowiska naturalnego,

– udzielanie poręczeń kredytowych,

– wspieranie działań wystawienniczych i eksportowych,

– wspieranie szkoleń i dokształcania zawodowego,

– wspieranie rozwoju zatrudnienia,

– wspieranie badań i rozwoju.

Wysokość wsparcia inwestycyjnego na terenie Niemiec leży zasadniczo w gestii poszczególnych landów (województw). W każdym z krajów związkowych powołano regionalną agencję wsparcia inwestycji.

Korzystne pożyczki

Każda gmina w zależności od zasobności ma możliwość przyznania zagranicznym przedsiębiorcom subwencji i dotacji. Natomiast “ERP” – tak zwane „Fundusze na start”, to program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw realizowany przez bank Kreditanstalt für Wiederaufbau. W jego ramach  oferowane są długoterminowe pożyczki z korzystnym stałym oprocentowaniem na wszystkie rodzaje inwestycji o charakterze gospodarczym. Wsparcie mogą uzyskać zarówno firmy produkcyjne jak i rzemieślnicze, handlowe czy też świadczące usługi.

Ze środków programów „Fundusze na start” może zostać pokryte maksymalnie do 80 proc. kosztów inwestycji. W wielu przypadkach łączy się wsparcie oferowane przez KfW, czyli programy wspierania sektora MSP oraz regionalnych programów pomocy, właściwych ze względu na land (województwo), w którym przedsiębiorca ma swoją siedzibę. Z reguły maksymalna kwota dotacji zwrotnej wynosi 5 mln euro. Program jest realizowany i obsługiwany przez Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Kapitałowa pomoc dla firm w Niemczech

Dla młodych przedsiębiorstw, które bazują na nowoczesnej technologii, stworzono program dofinansowań w postaci kapitału udziałowego. KfW dysponuje specjalnymi funduszami „na start”, z których zarówno nowozakładane przedsiębiorstwa, jaki i już istniejące mogą otrzymać do 3 mln euro.

Dalsze możliwości finansowania:

– dopłaty z BAG (zadania wspólnotowe: poprawa regionalnej struktury gospodarki);

– specyficzne programy pomocowe poszczególnych landów,

– pomoc z UE.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości finansowania przedsiębiorstwa w Niemczech zapraszamy do kontaktu.

Fot. Pixabay/TeroVesalainen

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu