KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit skierował do realizacji 16 zadań drogowych o łącznej wartości ponad 527 mln zł.

Inwestycje będą realizowane w siedmiu województwach. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg krajowych, dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa.

f2616239-e7dd-48f9-a11f-cd690a384ce3?server=place2

Województwo mazowieckie

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew

Odcinek o długości 13,5 km ma być dostosowany do nośności 115 kN/oś, zbudowane zostaną drogi dojazdowe, chodniki i nowe zatoki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania i zatoki oraz oświetlenie uliczne.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2022.

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew

12,5 km fragment będzie dostosowany do nośności 115 kN/oś, zbudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania i oświetlenie uliczne. Wykonawca wykona również przebudowę istniejących i zbuduje nowe zatoki autobusowe.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2022.

Rozbudowa drogi krajowej 79 oraz drogi krajowej nr 48 na odcinku przejście przez Kozienice

Trasa zostanie poszerzona oraz wzmocniona nawierzchnia. Powstaną ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe, zostaną wyremontowane istniejące zjazdy i skrzyżowania. Projekt zakłada również nowy wiadukt nad torami kolejowymi w Kozienicach o długości ponad 25 m. Zakres inwestycji został rozszerzony o przebudowę mostu przez rzekę Zagożdżonkę o długości 13 m.

Okres realizacji robót: lata 2018 – 2020.

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola

Droga o długości 8 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś, zbudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowania. Wyremontowany zostanie również most oraz przebudowane oświetlenie uliczne.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2022.

Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79

Zbudowana zostanie droga klasy GP o długości 7,35 km oraz skanalizowane skrzyżowania. Powstanie też sieć dróg dojazdowych, zbudowane zostaną obiekty mostowe, oświetlenie drogowe, a także zabezpieczenia akustyczne i przejścia dla małych zwierząt.

Okres realizacji robót: lata 2022 – 2024.

Województwo wielkopolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz – granica województwa wielkopolskiego

Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 17,5 km. Wymieniona zostanie nawierzchnia ze wzmocnieniem konstrukcji do przenoszenia obciążeń pojazdów ciężkich o nacisku 11,5 tony/oś, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe oraz uzupełnione ciągi pieszo-rowerowe.

Okres realizacji robót: lata 2019 – 2020.

Wojewóztwo opolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Paczków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Powstanie sygnalizacja wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na dojściu do skrzyżowania i doświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 382.

Realizacja w 2017 roku.

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na  odc. Nysa – Pakosławice

Inwestycja obejmuje dostosowanie odcinka do nacisku 11,5 tony/oś, powstanie drogi o przekroju 2+1 wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem do wsi Regulice. Powstaną drogi zbiorcze i dojazdowe do pól, a także oświetlenie. Przebudowane zostaną obiekty mostowe i przepusty drogowe.

Okres realizacji robót: lata 2019 – 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice

Inwestycja ma na celu podniesienie nośności do 115 kN/oś oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez usprawnienie i uporządkowanie ruchu pieszych i rowerzystów, poprawę geometrii i widoczności skrzyżowania z drogą powiatową nr 1672, korektę łuków poziomych i pionowych. Skrzyżowania zostaną rozbudowane o lewoskręt, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1,4 km, dwie zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z elementami BRD oraz przebudowane oświetlenie drogowe.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy

Inwestycja ma na celu podniesienie nośności do 115 kN/oś oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejmuje ona m.in. poszerzenie jezdni z 7 m do 10,5 m, rozbudowę dwóch skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przebudowę mostu nad rzeką Biała Głuchołaska, wydzielenie ścieżki pieszo-rowerowej, budowę lewoskrętów oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Okres realizacji robót: lata 2020 – 2021.

Województwo lubelskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowości Łuków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 1 km. Nastąpiła konieczność wydłużenia projektowanego ciągu o 12 m, tak aby doprowadzić chodnik i ścieżkę do ostatniego zjazdu z drogi, w związku z powstaniem nowych budynków.

Realizacja w 2017 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Krzemień w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wybudowany zostanie chodnik długości 270 m i szerokości 2 m, po prawej stronie jezdni.

Realizacja w 2017 r.

Województwo zachodniopomorskie

Przebudowa drogi krajowej nr 20 w miejscowości Śmiadowo

Odcinek drogi nr 20 zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Wybudowany zostanie także zjazd do terenu leśnego i wyspy spowalniające od strony Szczecinka.  W ramach działań poprawiających  BRD przebudowana zostanie zatoka autobusowa oraz zostaną wybudowane nowe chodniki w m. Śmiadowo.

Okres realizacji robót: lata 2017 – 2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim na DK 20  – w miejscowości Święte w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wybudowany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m oraz 1 zatoka autobusowa (na gruntach użyczonych przez gminę).

Realizacja w 2017 r.

Województwo pomorskie

Przebudowa drogi krajowej nr 22 w m. Człuchów

Wymieniona zostanie nawierzchnia wraz ze wzmocnieniem konstrukcji do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami poprawiającymi  bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Realizacja w 2018 r.

Województwo warmińsko – mazurskie

Montaż systemu oświetlenia solarnego na parkingach przydrożnych: Ruminek w ciągu drogi krajowej nr 59 km 24+664 i Inulec w ciągu drogi krajowej nr 16 km 220+850.

Powstaną dwa komplety systemu oświetlenia solarnego, każdy z nich będzie wyposażony w trzy latarnie oświetleniowe.

Realizacja w 2017 r.

Foto: MIB

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu