Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premium. SPRAWDŹ OFERTĘ
Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premiumSPRAWDŹ OFERTĘ

premium

Przewoźnicy zawarli porozumienie z urzędem dotyczące nadpłaconego myta w Niemczech
Fot. Facebook.com/TollCollect

Przewoźnicy zawarli porozumienie z urzędem dotyczące nadpłaconego myta w Niemczech

Hausfeld, partner kooperacyjny i pełnomocnik niemieckiego stowarzyszenia BGL zawarł z Federalnym Urzędem ds. Logistyki i Mobilności (BALM) umowę dotyczącą tzw. postępowania wzorcowego dotyczącego nadpłaconego myta w Niemczech. Porozumienie dotyczy ponad kilkunastu tysięcy przewoźników, w tym także firm zagranicznych - m.in. z Polski.

Hausfeld, partner kooperacyjny i pełnomocnik niemieckiego stowarzyszenia BGL zawarł z Federalnym Urzędem ds. Logistyki i Mobilności (BALM) umowę dotyczącą tzw. postępowania wzorcowego dotyczącego nadpłaconego myta w Niemczech. Porozumienie dotyczy ponad kilkunastu tysięcy przewoźników, w tym także firm zagranicznych - m.in. z Polski.

Przewoźnicy zawarli porozumienie z urzędem dotyczące nadpłaconego myta w Niemczech
Fot. Facebook.com/TollCollect

Federalne Stowarzyszenie Logistyki i Utylizacji Przewozów Drogowych (BGL) poinformowało wczoraj o zawarciu umowy z BALM, która ma przyspieszyć wypłatę roszczeń powodom, czyli 15 tysiącom firm.

W celu jak najskuteczniejszego egzekwowania roszczeń o zwrot nadpłaconego myta w ramach pozwów złożonych przez BGL/eClaim/Hausfeld i nieobciążania sądów administracyjnych tysiącami indywidualnych pozwów, partner BGL – Cooperation Hausfeld i Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM) pomyślnie porozumieli się w sprawie tzw. postępowań wzorcowych. W czerwcu 2023 r. podpisano odpowiednie wzorcowe umowy” – donosi organizacja.

Umowy te przewidują, że przeprowadzone zostaną trzy postępowania wzorcowe w celu kompleksowego zbadania przez sąd legalności opłat drogowych pobieranych od czasu ich wprowadzenia tj. od 1 stycznia 2005 r. Wyniki tych postępowań będą dotyczyły wszystkich z ponad 15 tys. klientów Hausfeld w całej Europie (z czego około 7,9 tys. to firmy niemieckie).

Korzyścią wynikającą z umowy będzie szybkie wyjaśnienie sytuacji prawnej zainteresowanych spółek, bez konieczności wszczynania przez każdą z nich procesu sądowego.

Bez wzorcowych umów procesowych sądy administracyjne byłyby przez lata sparaliżowane tysiącami indywidualnych spraw” – podkreśla niemieckie stowarzyszenie.

Według wyliczeń partnera BGL, firmy Hausfeld, kwota zwrotu części opłaty za przejazd, która niezgodnie z przepisami była oparta na kosztach utrzymania policji drogowej, wynosi ponad 330 milionów euro.

Podpisane umowy w sprawie postępowań wzorcowych (…) usuwają kolejną przeszkodę w egzekwowaniu prawa. BGL i jego partnerzy współpracujący dążą do nieskomplikowanego uregulowania błędnie pobranej opłaty drogowej od samochodów ciężarowych dla płatników, których to dotyczy, wraz z odsetkami wymaganymi przez prawo unijne” – komentuje prof. dr hab. Dirk Engelhardt, rzecznik zarządu BGL.

Za wysokie myto

Przypomnijmy, że 28 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że uwzględnienie kosztów policji drogowej w opłacie drogowej od samochodów ciężarowych w Niemczech w 2010 i 2011 r. było niezgodne z prawem. Zgodnie z prawem unijnym regulującym opłaty drogowe nie można bowiem zaliczać wydatków na policję drogową do kosztów infrastruktury, na podstawie których wyliczane są stawki myta.

Sprawa, w której rozstrzygał TSUE, dotyczyła polskiej firmy spedycyjnej, która domagała się zwrotu 12 tys. euro nadpłaconych opłat drogowych. 

Po wyroku Trybunału BGL zaleciło stowarzyszonym firmom członkowskim dochodzenie swoich roszczeń i przekazało informacje na temat możliwych rozwiązań prawnych. Według Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM) wpłynęło do niego około 38 tysięcy wniosków o zwrot opłaty drogowej.

Wraz z Hausfeld i eClaim, BGL zaoferował zainteresowanym firmom ogólnokrajowe rozwiązanie dochodzenia roszczeń zwrotnych przeciwko BALM za nadpłacone opłaty drogowe od samochodów ciężarowych.

Pozostało 71% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze