Przeprawiasz ładunek na Wyspy przez Holandię? Zarejestruj się w tamtejszym systemie portowym

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Przeprawiasz ładunek na Wyspy przez Holandię? Zarejestruj się w tamtejszym systemie portowym

Do Brexitu zostało już tylko 31 dni. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie formalności celnych dotyczących transportu ładunków także przez porty holenderskie. W ramach kampanii Get Ready for Brexit, Holendrzy wyjaśniają, jak przygotować się do Brexitu.

Przewoźnicy realizujący przewozy do Wielkiej Brytanii, którzy przeprawiają się z Holandii, po Brexicie będą musieli składać dokumenty celne w systemie „Port Community System of Portbase”. Pełna rejestracja, jak donosi ZMPD, będzie kosztowała 499 euro. Obowiązkowego zgłoszenia elektronicznego musi dokonać jeden z uczestników łańcucha dostaw – importer, eksporter, firma spedycyjna, agencja celna lub firma transportowa. W przeciwnym razie pojazd nie będzie mógł wjechać do terminala portowego i na prom. By tego uniknąć, przewoźnik musi mieć potwierdzenie zgłoszenia dokonanego w systemie elektronicznym.

Procedury w przypadku eksportu przez Holandię do Wielkiej Brytanii

Eksporter (lub spedytor, bądź agent celny działający w jego imieniu) składa bezpośrednio zgłoszenie wywozowe do urzędu celnego. W ciągu kilku minut służby celne informują go, czy towary wymagają kontroli (w miejscu załadunku), czy też zostaną z niej zwolnione. Następnie eksporter (lub jego przedstawiciel) korzysta z Portbase by dostarczyć terminalowi niezbędnych informacji celnych dla swojego kontenera. Eksporter robi to, zanim kontener przejdzie do terminala. Wkrótce otrzymuje informację, czy dokonana rezerwacja została przyjęta również w terminalu.

Następnie terminal przyjmuje wszystkie zarejestrowane kontenery i dokumenty eksportowe i powiadamia poprzez system Portbase organy celne o przybyciu kontenera lub towarów. Kontenery trafiają na statek i na podstawie ostatecznych potwierdzeń załadunku do urzędu celnego wysyła manifest (dokument ze szczegółowym wykazem ładunku na statku). Niezwłocznie po otrzymaniu manifestu przez urząd celny i potwierdzeniu wyjścia statku do urzędu celnego, urząd celny bezpośrednio wysyła potwierdzenie do eksportera (lub jego przedstawiciela), które służy jako oficjalny dowód wysyłki ładunku i kończy proces eksportu.

Co musi zrobić eksporter?

By dokonać wstępnego zgłoszenia dokumentów celnych dotyczących wywozu eksporter musi zarejestrować się na portalu „Port Community System of Portbase” dla zgłoszeń eksportowych. W tym celu musi podać podstawowe informacje, takie jak: 

numer MRN (numer referencyjny przemieszczenia nadany przez służby celne po złożeniu przez eksportera/agenta celnego zgłoszenia wywozowego),

– typ dokumentu celnego (np. T1 / T2, EXA, TIR, ATA),

– numer rezerwacji (podany przez operatora promu),

– identyfikator środka transportu (np. numery rejestracyjne naczepy, nr kontenera),

– wagę brutto ładunku.

Za pośrednictwem portalu przewoźnik może sprawdzić status dokumentów wywozowych w holenderskich terminalach w czasie rzeczywistym. Wystarczy zarejestrować się do systemu i skorzystać z opcji “Track & Trace Export”.

 Procedury w przypadku eksportu z Wielkiej Brytanii przez Holandię do UE

Przed każdą trasą krótkodystansową eksporter w Zjednoczonym Królestwie składa tam zgłoszenie wywozowe i dokonuje rezerwacji w linii żeglugowej. Korzystając z Portbase, wysyła przywozową deklarację skróconą (ENS) dla wszystkich ładunków na pokładzie w pierwszym porcie wjazdu do UE.

Następnie linia żeglugowa wysyła deklarację czasowego składowania (ATO) dla wszystkich ładunków wyładowanych w odpowiednim holenderskim porcie. Na podstawie analizy ryzyka urząd celny decyduje, które kontenery chce sprawdzić i niezwłocznie informuje o tym linię żeglugową. Za pośrednictwem Portbase terminal sprawdza, które kontenery chcą skontrolować służby celne i blokuje je do kontroli. Importer (lub spedytor, agent celny lub przewoźnik działający w jego imieniu) bezpośrednio składa organowi celnemu deklarację uzupełniającą (np. deklarację importową), zanim ładunek opuści terminal. Za pośrednictwem Portbase jednocześnie informuje o tym terminal. Na podstawie tych informacji, kontener można odebrać w terminalu po przyjeździe bez konieczności zatrzymywania się w urzędzie celnym.

Co musi zrobić importer? 

By złożyć wstępne powiadomienie o dokumentach celnych dotyczących wywozu importer musi zarejestrować się na portalu „Port Community System of Portbase” dla zgłoszeń eksportowych. W tym celu musi podać podstawowe informacje, takie jak: 

– nazwę terminalu,

– numer zgłoszenia celnego (np. MRN),

– typ dokumentu celnego (np. T1, T2, IM4),

– w przypadku terminalu kontenerowego: numer kontenera, natomiast w przypadku terminalu promowego: identyfikator przesyłki.

W systemie można w czasie rzeczywistym sprawdzić status dokumentów importowych w holenderskich terminalach. 

 Dalsze informacje na temat systemu i procedur celnych znajdziecie w instrukcji  “Get Ready For Brexit”.

Fot. Get Ready For Brexit

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty