TransInfo

Fot. Port Boulogne Calais/Twitter

Kolejne zmiany w przewozach między Wielką Brytanią a Unią. Sprawdź, co zmieni się 1 stycznia

Nie minęło wiele czasu, odkąd 1 października 2021 roku wprowadzono obowiązek złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej EXS, a już szykują się kolejne rewolucje w przewozie towarów pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, jak np. rejestracja w GVMS.

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Od 1 października 2021 roku przy wywozie towarów z Wielkiej Brytanii wymagane jest złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej Exit Summary Declaration (EXS). Jest ona wymagana dla wywozu:

  • pustych palet,
  • kontenerów i pojazdów przewożonych w ramach umowy transportowej/przewozowej,
  • pustych opakowań wielokrotnego użytku,
  • towarów czasowo składowanych przez dłużej niż 14 dni,
  • towarów czasowo składowanych krócej niż 14 dni, wobec których nie są znane dane bezpieczeństwa i ochrony lub w stosunku do których zmieniło się ich miejsce przeznaczenia bądź odbiorca,
  • oraz towarów przemieszczanych w tranzycie z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) lub tranzytowego dokumentu towarzyszącego bezpieczeństwo (TSAD), czy karnetu TIR.

Przedstawienie EXS dotyczy towarów, co do których nie składa się zgłoszenia do procedury wywozu po stronie brytyjskiej.

Zmiany od stycznia 2022 roku

Kolejna rewolucja w przewozie towarów pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią nastąpi 1 stycznia 2022 roku. Wszystkie towary będą podlegały wówczas pełnej kontroli celnej, z której do tej pory po stronie Wielkiej Brytanii były zwolnione. Również wprowadzony zostanie obowiązek – rejestracji w GVMS (Goods Vehicle Movement Service) – brytyjskim systemie dla przewozu towarów między UE a Wielką Brytanią przez przewoźników.

Rejestracja w GVMS

Aby móc dokonać rejestracji w systemie GVMS trzeba będzie najpierw uzyskać brytyjski numer EORI (numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) oraz założyć konto Government Gateway. Należy zaznaczyć, że brak rejestracji w systemie GVMS spowoduje brak możliwości wejścia przewoźników z towarem na pokład promu lub pociągu wahadłowego i przekroczenia granicy oraz odprawienia towaru. Dlatego wszystkie podmioty dokonujące przewozu – przewoźnicy, czy to dla siebie, czy innego podmiotu – będą musiały dokonać rejestracji.

Od października 2021 roku przed eksportem towarów składamy już wywozową deklarację skróconą (EXS) i deklarację eksportową. W ten sposób powstają eksportowe dokumenty towarzyszące (EAD) z numerem MRN wraz z ich kodami kreskowymi, które przedsiębiorca zlecający przewóz przesyła przedsiębiorcy transportowemu i dostarcza kierowcy do przewozu towaru.

Od nowego roku firma przewozowa najpierw będzie musiała uzyskać brytyjski numer EORI i założyć konto w Government Gateway, a następnie zarejestrować się w systemie GVMS, żeby móc podjąć się zlecenia transportowego pomiędzy Wielką Brytanią a UE w obu kierunkach (przywóz do GB i wywóz z GB). Również kierowca będzie musiał mieć ważny paszport.

Obowiązek dostępu do GB Safety & Security

Od lipca 2022 roku będzie jeszcze obowiązek posiadania dostępu do GB Safety & Security i będzie się składać deklarację skróconą wejścia (ENS).

Od października 2021 firma transportowa otrzymuje numer referencyjny wejścia (ERN) lub MRN, a od stycznia 2022 będzie wypełniać jeszcze dodatkowo w systemie GVMS m.in. numer pojazdu i podawać szczegóły przejazdu, którym przewozi towar oraz podawać numer ERN lub MRN. Następnie wygeneruje nr GMR (Numer Referencyjny Przewozu Towarów) zawierający dane dotyczące pojedynczego przejazdu jednym samochodem. Podczas przewozu niezbędne będzie przedstawienie nr GMR operatorowi promowemu lub obsłudze Eurotunelu. Wszystkie zmiany statusu będą od nowego roku widziane w systemie GVMS.

Natomiast od 1 lipca 2022 roku będzie również wymagane posiadanie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony ENS. Dodatkowo dla produktów zwierzęcych i niektórych odzwierzęcych trzeba będzie posiadać eksportowe świadectwo zdrowia, dla roślin regulowanych i produktów roślinnych – świadectwo fitosanitarne. Konieczne będzie też wstępne powiadomienie o wszystkich produktach pochodzenia zwierzęcego, żywności wysokiego ryzyka i paszy niepochodzącej od zwierząt i niektórych produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Znowu niepewność na przełomie roku

Podczas przewozu promem albo Eurotunelem trzeba będzie przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, natomiast celnik będzie mógł nakazać przejście przez kontrolę celną towaru. Wprowadzenie pełnej kontroli celnej ujednolici liczbę obowiązków zarówno po stronie brytyjskiej, jak i unijnej i spowoduje obowiązek składania wszystkich dokumentów celnych, terminowo, po obu stronach. Ostatecznie od lipca 2022 roku po obu stronach zaczną obowiązywać identyczne zasady przewozu towarów.

Zatem zbliżamy się do identycznych wymogów formalno-prawnych po obu stronach. Po pierwsze szkoda, że z opóźnieniem. Po drugie – znowu na przełomie roku czekać nas będą niewiadome, czy uda się dowieźć towar na czas w wyznaczone miejsce.