TransInfo

Rhenus zainteresowany większościowym pakietem w dużej firmie żeglugi śródlądowej

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Według doniesień medialnych firma logistyczna Rhenus chce przejąć większościowy pakiet udziałów spółki Deutsche Binnenreederei AG (DBR) od polskiej firmy OT Logistics.

W 2007 roku Deutsche Binnenreederei AG została przejęta przez polski Odratrans S.A., obecnie OT Logistics S.A. W wyniku tego połączenia w sumie ok. 800 statków i całkowita nośność wynosząca około 400 tys. DWT (Deadweight tonnage) stworzyły jedną z największych firm żeglugi śródlądowej w Europie.

W listopadzie 2019 r. Rhenus złożył OT Logistics wiążącą ofertę zakupu udziałów w DBR. Firmy zawarły główne warunki porozumienia (heads of terms), na podstawie których potwierdziły wzajemną intencję sprzedaży przez OT Logistics:

– 81,08 proc. akcji w kapitale zakładowym Deutsche Binnenreederei, tj. wszystkich akcji spółki posiadanych przez OT Logistics oraz floty jednostek śródlądowych. Łączna cena ma wynieść 19 590 618 euro powiększoną o należną stawkę VAT.

Procedura kontroli fuzji jest już w toku. Transakcja ma się odbyć jeszcze w pierwszej połowie 2020 r. OT Logistics udzieliło bowiem firmie  Rhenus wyłączności negocjacyjnej do 30 czerwca 2020 r.

Grupa OT Logistics składa się z kilkudziesięciu spółek i świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Operuje nie tylko na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.

Firma rozpoczęła proces restrukturyzacji w grudniu 2018 r. z powodu nadmiernego zadłużenia. Miał on na celu poprawę wypłacalności spółki, a w 2020 r. osiągnięcie skonsolidowanej marży EBITDA w wysokości około 10 proc. Cel ten firma chciała osiągnąć między innymi przez zmiany w strukturze zarządzania grupą, centralizację procesów i eliminację podwójnych kompetencji, optymalizację stawek za usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżącej działalności. Ponadto firma spodziewała się  osiągnąć pozytywne efekty dzięki ograniczeniu inwestycji.

Współpraca: Agnieszka Kulikowska-Wielgus

Fot. OT Logistics

Tagi