Rosja ograniczy wwóz bezcłowych towarów. Od nowego roku przewieziemy trzykrotnie mniej

Rosja ograniczy wwóz bezcłowych towarów. Od nowego roku przewieziemy trzykrotnie mniej

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe zasady bezcłowego wwozu do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) towarów, przeznaczonych na użytek własny. Nowe przepisy dotyczą importu towarów środkami transportu drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego.

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza (EAKG) informuje, że od początku przyszłego roku zmienią się przepisy, dotyczące przewozu towarów na użytek własny (np. produkty, potrzebne kierowcy w trakcie wykonywania zlecenia przewozu).

Bezcłowy wwóz towarów transportem drogowym i kolejowym

W przypadku transportu towarów na własny użytek transportem drogowym i kolejowym ustanowiono dwa ograniczenia:

– pod względem wartości: do 500 euro (wcześniej było do 1500 euro),

– pod względem wagi: do 25 kg (wcześniej – do 50 kg).

Za przekroczenie ustalonych wartości będzie trzeba uiścić opłatę w wysokości 30 proc. wartości towaru, jednak nie mniej, niż 4 euro za kilogram. Zapłacić będzie można w specjalnych terminalach na przejściach granicznych. W razie nieuregulowania opłaty należy się liczyć z karą grzywny, konfiskatą towarów czy nawet wszczęciem postępowania administracyjnego.

Klasyfikacja produktów będzie się odbywać na podstawie:

– ustnej lub pisemnej deklaracji celnej osoby przewożącej,

– charakteru towaru,

– ilości przewożonego towaru,

– częstotliwości przemieszczania towaru przez granicę.

Początkowo plan zmian zakładał stopniowe obniżanie wartości i wagi towarów do 2021 r., jednak Rosja wystąpiła z propozycją zmian już od następnego roku. Ograniczenia dotyczą wwozu towarów do Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgizji.

Fot. EAUG

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty