TransInfo

fot. Whitepress

Rozliczenie podatku z zagranicy – do jakiego urzędu się zgłosić?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Rozliczenie podatku z zagranicy – do jakiego urzędu się zgłosić?

To, gdzie należy rozliczyć zagraniczne dochody, zależy przede wszystkim od rezydencji podatkowej danego pracownika. Jeśli podatnik posiada polską rezydencję podatkową, powinien rozliczyć w naszym kraju wszystkie uzyskane dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju był zatrudniony. Co oznacza wspomniane pojęcie rezydencji podatkowej?

Status ten jest określany na podstawie kryteriów, zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy spełnić co najmniej jeden z dwóch warunków:

  • przebywanie na terenie Polski dłużej niż 183 dni (pod uwagę brana jest łączna liczba dni),
  • posiadanie w Polsce ośrodka interesów osobistych lub życiowych – może to oznaczać np. rodzinę lub firmę.

W takim przypadku pracownik powinien udać się do polskiego urzędu skarbowego i tam złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem ZG, na którym wykazuje się dochody zagraniczne. Jeśli natomiast dana osoba nie spełnia powyższych kryteriów, powinna sprawdzić, czy przysługuje jej rezydencja w kraju, w którym pozostawała przez większą część roku. Aby zostać np. niemieckim podatnikiem, trzeba przebywać w tym kraju przez minimum 6 miesięcy w sposób ciągły. Może zatem dojść do sytuacji, że podatnik zostanie rezydentem w dwóch krajach i będzie wówczas zobowiązany do rozliczenia wszystkich swoich dochodów zarówno w Polsce, jak i np. w Niemczech.

Podwójne opodatkowanie – czy jest czego się obawiać?

Dzięki umowom międzykrajowym o unikaniu podwójnego opodatkowania, osoby uzyskujące dochody w więcej, niż jednym kraju, nie muszą obawiać się, że składki zostaną odliczone od ich wynagrodzenia dwa razy. Polska zawarła tego typu umowę ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarzącego (poza Liechtensteinem).

Zwrot podatku z Niemiec – kto może się o niego starać?

O zwrot podatku z przychodów pochodzących z tytułu pracy za granicą mogą ubiegać się wszystkie osoby, które podjęły legalne zatrudnienie poza Polską i odprowadzały składki ze swojego wynagrodzenia. Z praktyki wynika, że z nadpłatą podatku mają do czynienia najczęściej osoby, które wykonywały prace sezonowe, a ich dochód roczny nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Przy rozliczaniu, warto także pamiętać, że niektóre kraje mają rozbudowany system ulg podatkowych. Dzięki nim zwrot podatku może znacznie się zwiększyć. W przypadku polskich rezydentów podatkowych kwotę zwrotu podatku z zagranicy trzeba obowiązkowo wykazać w rocznej deklaracji podatkowej w formularzu PIT.