TransInfo

Fot. Trans.INFO

Tymczasowe rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku w Polsce

Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 o czasie pracy i odpoczynku kierowców. Podobne poluzowania obowiązują w Belgii.

Aktualizacja, 4 marca 2022 r., godz. 12:20

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Poluzowania od rozporządzenia o czasie pracy i odpoczynku kierowców w Polsce obowiązują od 4 marca do 2 kwietnia br. Zgodnie z nimi: 

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,

  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin,

  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut,

  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, mają wpisywać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z wyżej wymienionych odstępstw.

Czas wojny za granicami Polski wymaga wsparcia polskiego systemu transportowego! Ministerstwo Infrastruktury zrobiło pierwszy krok we właściwym kierunku” – komentuje poluzowania Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców “Transport i Logistyka Polska”. 

“W tych ciężkich czasach pomoże to nam wyjść na przeciw potrzebom gospodarki, zabezpieczenia strategicznych rezerw i dostaw, obronności kraju i pomocy uchodźcom” – dodał szef TLP w poście na portalu Linkedin.

TLP podziękowało ministrowi Adamczykowi za wprowadzenie poluzowań i sformułowało dalsze oczekiwania branży: 

– przyspieszenie wydawania dokumentów wymaganych w transporcie drogowym od zagranicznych kierowców spoza UE zatrudnianych w polskich firmach,

– pomoc w uzyskaniu od MSWiA uproszczeń procedury wizowej (wydawanie wiz w Polsce),

– pomoc w przekonaniu MRiPS (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) o uproszczenie i przyspieszenie wydawania pozwoleń na pracę i zaświadczeń A1,

– pomoc w uzyskaniu dopłat do szkolenia uchodźców, którzy chcieliby podjąć pracę w transporcie i logistyce.

Poluzowania czasu pracy również w Belgii 

Rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców na mocy Art. 3 d) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 obowiązują również w Belgii  – dowiedziała się redakcja Trans.INFO od belgijskiego związku przewoźników Febetra, który potwierdził tę informację w Ministerstwie Mobilności. Poluzowanie obejmuje pojazdy wykorzystywane do niekomercyjnego transportu pomocy humanitarnej – używane w sytuacjach kryzysowych lub akcjach ratowniczych.

Tagi