Strona główna

/

Transport

/

Rumunia wprowadza obowiązek reje...

Rumunia wprowadza obowiązek rejestrowania transportów. Już za kilka dni!
Fot. Pixabay/StartupStockPhotos /public domain

Rumunia wprowadza obowiązek rejestrowania transportów. Już za kilka dni!

Od 1 lipca 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem rządu 41/08.04.2022 r. regulującym przewóz towarów o wysokim ryzyku podatkowym, obowiązkowe stanie się rejestrowanie następujących danych związanych z przewozem towarów o wysokim ryzyku podatkowym: nadawca, beneficjent, cechy towaru, ilość i wartość towaru, miejsca załadunku i rozładunku, szczegóły dotyczące używanego środka transportu.

Od 1 lipca 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem rządu 41/08.04.2022 r. regulującym przewóz towarów o wysokim ryzyku podatkowym, obowiązkowe stanie się rejestrowanie następujących danych związanych z przewozem towarów o wysokim ryzyku podatkowym: nadawca, beneficjent, cechy towaru, ilość i wartość towaru, miejsca załadunku i rozładunku, szczegóły dotyczące używanego środka transportu.

Rumunia wprowadza obowiązek rejestrowania transportów. Już za kilka dni!
Fot. Pixabay/StartupStockPhotos /public domain

Wszystkie te dane muszą być zarejestrowane (bezpłatnie) w krajowym systemie elektronicznym „RO e-Transport”. Elektronicznie wygenerowany podczas rejestracji kod UIT (ważny przez 5 dni) musi być zawarty w dokumencie przewozowym.

Lista towarów obarczonych ryzykiem fiskalnym, które muszą być zadeklarowane w e-Transport, przedstawia się następująco:

• warzywa, rośliny, korzenie i bulwy, żywność, według kodów NC 0701 do 0714,
• owoce jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów, zgodnie z kodami NC 0801 do 0814,
• napoje, napoje alkoholowe i ocet (z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przewożonych w systemie zawieszenia podatku akcyzowego), zgodnie z kodami NC 2201 do 2208,
• sól, siarka, gleba i kamienie, ipsos, wapno i cement, zgodnie z kodami NC 2505 i 2517,
• odzież i dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane, według kodów NC 6101 do 6117,
• odzież i dodatki odzieżowe inne niż dziane lub szydełkowane, zgodnie z kodami NC 6201 do 6212 i kodami NC 6214 do 6217,
• obuwie, getry i inne podobne towary, części tych towarów, zgodnie z kodami NC 6401 do 6405,
• żeliwo, żelazo i stal, zgodnie z kodami NC 7213 i 7214.

Ponadto, począwszy od 1 lipca 2022 r., fakturowanie towarów o wysokim ryzyku fiskalnym powinno być dokonywane za pośrednictwem krajowego systemu „E-factura”. Można przewidzieć, że w przewidywalnej przyszłości obowiązek ten zostanie rozszerzony na wszystkie towary.

Nieprzestrzeganie tych przepisów w Rumunii może skutkować wysokimi karami dla zgłaszających firm (od 4 tys. do 25 tys. euro).

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)