Kolejny kraj wdraża system monitorowania przewozów – nowe obowiązki dla przewoźników. Surowe kary za złamanie
Fot. AdobeStock/bogdan vacarciuc

Kolejny kraj wdraża system monitorowania przewozów – nowe obowiązki dla przewoźników. Surowe kary za złamanie

1 lipca br. w Rumunii wejdzie w życie krajowy system RO e-Transport. System jest stworzony przez Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem Krajowej Agencji Administracji Skarbowej i Rumuńskiego Urzędu Celnego, i ma na celu monitorowanie wrażliwych towarów (o wysokim ryzyku podatkowym) przewożonych na terytorium kraju. Kary będą srogie - dla firm nawet do 100 tys. lei, czyli około 94 tys. zł.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Diana Pascal

Diana Pascal

19.04.2022

1 lipca br. w Rumunii wejdzie w życie krajowy system RO e-Transport. System jest stworzony przez Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem Krajowej Agencji Administracji Skarbowej i Rumuńskiego Urzędu Celnego, i ma na celu monitorowanie wrażliwych towarów (o wysokim ryzyku podatkowym) przewożonych na terytorium kraju. Kary będą srogie - dla firm nawet do 100 tys. lei, czyli około 94 tys. zł.

Diana Pascal

Diana Pascal

19.04.2022
Kolejny kraj wdraża system monitorowania przewozów – nowe obowiązki dla przewoźników. Surowe kary za złamanie
Fot. AdobeStock/bogdan vacarciuc

Celem systemu RO e-Transport jest zwiększenie poboru podatków i opłat należnych budżetowi państwa oraz zapobieganie i zwalczanie nielegalnego obrotu towarami. Można więc powiedzieć, że rumuńskie władze idą tu w ślady Polski, gdzie przewoźnicy od kilku lat mają do czynienia z systemem SENT.

Władze Rumunii chcą monitorowania przewozów towarów takich jak: warzywa, owoce, napoje alkoholowe, sól i inne produkty mineralne (np. cement), odzież i obuwie.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów będą nakładane od 1 lipca i wyniosą do 50 tys. lei (ok. 47 tys. zł) dla osób fizycznych i 100 tys. lei (ok. 94 tys. zł) dla firm. Natomiast wszystkie przewożone towary zostaną skonfiskowane.

Monitorowaniu będą podlegały następujące rodzaje transportu:

– transporty rozpoczynające się i kończące w Rumunii,

– wszelkie transakcje transgraniczne rozpoczynające się w Rumunii (na przykład: eksport, dostawa wewnątrzwspólnotowa),

– wszelkie transakcje transgraniczne zrealizowane w Rumunii (na przykład: import, nabycie wewnątrzwspólnotowe),

– każda transakcja transgraniczna będąca w tranzycie na terytorium rumuńskim, ponieważ nawet w tym przypadku część transportu odbywa się na terytorium rumuńskim.

Każda operacja transportowa, która spełnia powyższe warunki, musi zostać wstępnie zarejestrowana w systemie RO e-Transport i otrzyma automatycznie wygenerowany unikalny kod ITU.

Przewoźnik musi mieć kod ITU przez cały czas trwania operacji transportowej na terytorium Rumunii, w formie fizycznej lub elektronicznej, wraz z dokumentacją towarzyszącą przewozowi towarów o wysokim ryzyku podatkowym.

Obowiązek deklarowania danych w systemie RO e-Transport spoczywa na:

– odbiorcy zarejestrowanym w DVI (zgłoszenie celne przywozu), bądź nadawcy zarejestrowanym w DVE (zgłoszenie celne wywozu), w przypadku towarów o wysokim ryzyku fiskalnym, które są przedmiotem operacji importowych lub eksportowych, 

– beneficjencie z Rumunii w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wysokim ryzyku podatkowym bądź dostawcy z Rumunii w przypadku transakcji wewnętrznych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów o wysokim ryzyku fiskalnym,

– magazynie, w przypadku towarów o wysokim ryzyku podatkowym, które są przedmiotem transakcji wewnątrzwspólnotowych w tranzycie, zarówno dla towarów rozładowywanych w Rumunii (w celu składowania lub utworzenia nowego transportu) jak i dla towarów załadowanych w Rumunii w ramach międzynarodowej operacji transportowej (mowa tu u przewozach, dla których Rumunia nie jest krajem początkowym ani końcowym; może się zdarzyć, że niektóre towary są częściowo ładowane w jednym kraju, a częściowo ładowane w innym).

Zgłoszenie przewozu do systemie RO e-Transport musi zostać dokonane z wyprzedzeniem, przed wjazdem na terytorium Rumunii. System pozwoli na modyfikację danych, ale tylko do czasu wjazdu do Rumunii lub do momentu rozpoczęcia operacji transportowej dla operacji, w przypadku gdy miejscem początkowym jest Rumunia.

Z obowiązku rejestracji w RO e-Transport wyłączone są przewozy towarów dla placówek dyplomatycznych, a także organizacji międzynarodowych i sił zbrojnych obcych państw członkowskich, w tym NATO.

Informacje jakie będzie można śledzić w systemie RO e-Transport

System śledzi następujące informacje transportowe:

  • informacje o nadawcy i odbiorcy,
  • nazwa, cechy, ilości i wartość przewożonych towarów,
  • miejsca załadunku i rozładunku,
  • dane dotyczące użytego środka transportu,
  • wygenerowany kod ITU.

System RO e-Transport będzie się składał z: 

– modułów informatycznych zarządzających transportem towarów, które przy okazji zgłoszenia przesyłki wygenerują unikalny kod rejestracyjny, 

– elementów sprzęgających z kamerami i innymi specyficznymi urządzeniami monitorowania ruchu drogowego, 

– komponentów oprogramowania do zintegrowanej analizy danych.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze