Policja w kolejnym regionie dostała sprzęt do zdalnej kontroli tachografów
Fot. Facebook.com/polizeiOBS

Policja w kolejnym regionie dostała sprzęt do zdalnej kontroli tachografów

Dzięki nowej technologii policja w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt może już przeprowadzać wstępną kontrolę ciężarówek bez konieczności zatrzymywania pojazdów.

Dzięki nowej technologii policja w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt może już przeprowadzać wstępną kontrolę ciężarówek bez konieczności zatrzymywania pojazdów.

Policja w kolejnym regionie dostała sprzęt do zdalnej kontroli tachografów
Fot. Facebook.com/polizeiOBS
Służby z tego regionu otrzymały niedawno 5 urządzeń wykorzystujących technologię DSRC (Dedicated Short Range Communications) pozwalający na odczyt niektórych danych z tachografów na odległość.

Urządzenia kontrolne mogą między innymi rozpoznawać dane o przekroczeniu prędkości, jeździe bez ważnej karty kierowcy czy przerwach w zasilaniu” – wyjaśnia saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w oficjalnym komunikacie.

Nowy sprzęt pozwala na wstępną kontrolę. To, czy i w jakim zakresie tachograf cyfrowy był manipulowany lub używany niezgodnie z przeznaczeniem, musi następnie zostać ustalone podczas szczegółowej kontroli. Urządzenie umożliwia zatem lepszą preselekcję kontroli i zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia manipulacji przy tachografie.
Przypomnijmy, że w lutym br. Belgia dołączyła do grona państw, które stosują technologię DSRC do kontroli ciężarówek. Zdalne kontrole tego typu prowadzone są również w Polsce, Niderlandach, Danii, Wielkiej Brytanii oraz w niektórych niemieckich landach.

Najpopularniejsze
Najpopularniejsze