TransInfo

Ta technologia rozwiązuje problemy z określeniem stanu zapasu w magazynie

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Według analiz aż 50 proc. sieci handlowych ma problemy z uzyskaniem jednoznacznego widoku stanów magazynowych. Ze względu na braki w asortymencie straty określane jako tzw. „utracona sprzedaż” szacuje się na poziomie 60 proc. wśród kupujących w sklepach stacjonarnych i prawie 70 proc. wśród kupujących w sieci. Organizacja GS1 Polska przygotowała raport na temat światowych trendów w branży odzieżowej, w którym opisuje najefektywniejsze wdrożenia RFID w Polsce i na świecie.

 

Pozostało 90% artykułu do przeczytania.

Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Według analiz aż 50 proc. sieci handlowych ma problemy z uzyskaniem jednoznacznego widoku stanów magazynowych. Ze względu na braki w asortymencie straty określane jako tzw. „utracona sprzedaż” szacuje się na poziomie 60 proc. wśród kupujących w sklepach stacjonarnych i prawie 70 proc. wśród kupujących w sieci. Organizacja GS1 Polska przygotowała raport na temat światowych trendów w branży odzieżowej, w którym opisuje najefektywniejsze wdrożenia RFID w Polsce i na świecie.

Wśród polskich marek odzieżowych GS1 przeprowadziło badanie na temat implementacji RFID (na podstawie wywiadów telefonicznych oraz pogłębionych ankiet wśród 200 uczestników rynku, wykonanych w okresie od listopada 2018 do marca 2019 r.). Wyniki tego sondażu stały się punktem wyjścia do stworzenia raportu „RFID w branży odzieżowej w Polsce i na świecie”.

– W raporcie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania o to, jakie technologie transformują handel detaliczny oraz jakich korzyści oczekują zarządy największych spółek i w jakich obszarach działalności firm są one poszukiwane. Celem naszej publikacji jest również wskazanie miejsce dla RFID i zobrazowanie korzyści tej technologii – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas z zarządu GS1 Polska.

Technologia usprawnia inwentaryzację

„Wyniki badania wykazują, że dla większości podmiotów główną zachętą do zastosowania RFID jest skrócenie czasu lub/i poprawa jakości inwentaryzacji” – czytamy w raporcie.

Czynniki motywujące do zaangażowania się w projekt wykorzystujący technologię RFID

Poprawa czasu lub jakości inwentaryzacji 38 proc.
Poprawa dostępności produktów na półce i związany z nią wzrost sprzedaży 31 proc.
Usprawnienie procesów logistycznych, kasowych (przyjęcia, wydania, kompletacji, sprzedaży) 15 proc.
Pełny monitoring zasobów w łańcuchu dostaw (tracebility) 8 proc.
Automatyzacja procesów i wymiany danych (gromadzenie i wymiana informacji o przyjęciu, wysyłce) 8 proc.

Taki stan rzeczy odpowiada światowym trendom, według których kluczowym motywatorem i korzyścią dla wdrożenia RFID przez firmy jest poprawa „dokładności zapasu”. Rozumie się przez to zgodność zapasu rzeczywistego z deklarowanym. To z kolei umożliwia informowanie klientów o stanie zapasu w czasie rzeczywistym i prowadzi do poprawy jakości obsługi klientów.

– Aby sprostać wymaganiom klientów, przedsiębiorstwa muszą szukać nowych rozwiązań, które pozwolą im na dostosowywanie się do rynku. Wiarygodność zapasu, szybkość wielu procesów to podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby rozwijać się w świecie omnichannel. Technologią, która pozwala nam zagwarantować te warunki, ale również otwiera nam wiele możliwości do dalszego rozwoju, jest RFID – stwierdza Jonasz Borowski, project leader z firmy Decathlon. 

Najczęstsze problemy przy wdrożeniu RFID

W ostatnich latach firmy coraz częściej wskazują także inne ważne czynniki skłaniające je do wdrażania RFID. Według raportu „Transforming Modern Retail”, dla 28 proc. firm są to procesy dotyczące zapewnienia wysokiego poziomu doświadczenia klienta, natomiast dla 27 proc. – kwestie dotyczące poprawy możliwości wykorzystania tzw. spersonalizowanego marketingu. Po 24 proc. respondentów wskazało także na wzrost zysków operacyjnych oraz redukcje braków na półkach.

Przedstawiciele firm, którzy brali udział w badaniu GS1, zwracali natomiast uwagę na kwestie dostosowania systemów WMS i ERP do obsługi nowego sposobu identyfikacji produktów. Część z firm miała dopiero wdrożyć tego typu systemy. Inne realizowały już pilotażowe projekty wdrożeniowe technologii RFID. Informacje od nich pozwalają zbudować listę potencjalnych przyczyn, dla których projekty te nie zakończyły się pełnym wdrożeniem. Jak czytamy w raporcie, do najczęściej wymienianych należały:

– problemy z doborem właściwego znacznika do identyfikacji posiadanego asortymentu,

– dobór zasięgu anten efektywnie odczytujących wszystkie znaczniki,

– brak oznakowania produktów, już podczas przyjęcia do magazynu,

– brak możliwości weryfikacji przez zewnętrznych ekspertów założeń projektowych przygotowanych przez zewnętrznych dostawców,

– faktyczne określenie nakładów finansowych, np. na dostosowanie infrastruktury firmy do wymagań technologii RFID.

RFID remedium nie tylko na nieznany stan zapasu

Oprócz obszaru związanego z zarządzaniem zapasami firmy wskazały także inne potencjalne obszary zastosowania RFID. Są to np.:

– procesy logistyczne związane z przyjęciem lub wydaniem towaru z magazynu lub sklepu,

– możliwość monitorowania przepływu produktów w łańcuchu dostaw w kontekście ich dodatkowego zabezpieczenia przed podrabianiem,

– zarządzanie zwrotami oraz wsparcie procesu obsługi sprzedaży.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, potrzeba usprawnienia procesów inwentaryzacyjnych może wynikać głównie z faktu, iż zdecydowana większość ankietowanych firm przeprowadza inwentaryzację tylko w cyklach rocznych. To zasadnicza przeszkoda w realnym wdrożeniu omnikanałowego modelu sprzedaży, dla którego RFID stanowi jeden z fundamentów technologicznych – podkreślają autorzy raportu. 

Przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania na zlecenie GS1 Polska raport zawiera m.in.:

– analizę trendów rozwojowych i technologicznych obecnych w branży odzieżowej,

– omówienie kwestii poszukiwania wartości wynikających z wdrożeń technologii RFID,

– charakterystykę technologii, jej potencjału i możliwości wraz ze wskazaniem najciekawszych rozwiązań dostępnych na rynku,

– omówienie przeanalizowanych studiów przypadków projektów wdrożeniowych z Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych korzyści i dobrych praktyk.

Raport na temat RFID można pobrać na stronie GS1.

Fot. GS1

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  • ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  • dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  • dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  • dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
  • Poznaj wszystkie korzyści
WYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.

Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł

Masz już subskrypcję?Zaloguj się

Tagi