TransInfo

Adobe Stock

Stłuczka na parkingu – jak się zachować?

Kolizje parkingowe to częsty widok w zatłoczonych miastach. Choć do zdarzenia drogowego może dojść w każdej chwili, to nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak należy się zachować w takiej sytuacji. Jak postępować w przypadku parkingowej stłuczki? Kto pokryje koszty? Sprawdź.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Obowiązkowe ubezpieczenie OC a kolizja na parkingu – przepisy w Polsce

Zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC[1].

Oznacza to, że szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W praktyce obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni interes osób trzecich, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie takiego ubezpieczenia jest polisa OC.

Co zrobić w przypadku kolizji na parkingu? Krok po kroku

Jeśli dojdzie do kolizji dwóch lub większej liczby pojazdów na terenie parkingu np. podziemnego, musisz przede wszystkim zachować spokój. Choć tego typu zdarzenia drogowe bywają stresujące, nie zawsze konieczne jest wezwanie funkcjonariuszy policji.

Zobacz w dwóch krokach, co musisz zrobić podczas stłuczki parkingowej:

  • Na początek przygotuj wspólne oświadczenie o zdarzeniu

Gotowy wzór takiego oświadczenia znajdziesz np. na stronie internetowej swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. W dokumencie musisz podać kilka informacji: data i miejsce zdarzenia, okoliczności wystąpienia szkody, opis uszkodzeń, dane sprawcy oraz poszkodowanego, dane samochodów, które brały udział w zdarzeniu (numer rejestracyjny oraz numer umowy ubezpieczenia OC pojazdu).

  • Kolejny krok to zgłoszenie szkody parkingowej do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy

Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu kolizji parkingowej z OC sprawcy, musisz przesłać podpisane oświadczenie pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Należy udokumentować zniszczenia na miejscu zdarzenia. Dzięki temu ubezpieczyciel nie będzie mieć wątpliwości co do słuszności wypłaty świadczenia. Jeśli jesteś sprawcą kolizji: nigdy nie uciekaj z miejsca zdarzenia, a w razie potrzeby oddalenia się pozostaw poszkodowanemu swoje dane osobowe i numer umowy ubezpieczenia OC.

Kto pokrywa koszty naprawy samochodu po stłuczce na parkingu?

Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zawsze pokrywa koszty wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

Jeśli jesteś sprawcą kolizji, to ubezpieczenie OC pokryje jedynie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Dopiero posiadanie AC może zagwarantować pokrycie kosztów naprawy własnego pojazdu po stłuczce.

Co w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC? Wtedy osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, natomiast wydatki z tym związane są później rozliczane ze sprawcą.

Co zrobić, jeśli sprawca kolizji parkingowej nie chce podpisać oświadczenia?

Kiedy kierowca będący sprawcą zarysowania pojazdu lub innych skutków kolizji parkingowej nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie chce dobrowolnie podpisać oświadczenia, musisz od razu wezwać policję na miejsce. Funkcjonariusze ocenią sytuację, dokonają odpowiednich oględzin i ustalą sprawcę.

Następnie przygotowywana jest notatka policyjna potrzebna do dokonania zgłoszenia w towarzystwie ubezpieczeniowym, a także nakładany jest mandat na sprawcę – jeśli zostanie odrzucony, sprawa będzie mieć swój finał w sądzie.

Kolizja drogowa na parkingu a ubezpieczenie OC – o czym warto pamiętać?

Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia parkingowego wymagającego wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, warto pamiętać o kilku formalnościach:

  • sprawdź, czy nikt nie ucierpiał w wyniku kolizji,
  • usuń uszkodzone pojazdy, jeśli blokują przejazd,
  • skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym – po podpisaniu oświadczenia sprawcy lub zakończeniu działań policji.

Pamiętaj, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu drogowym[2].

[1] https://lexlege.pl/o-ubezp-obowiaz/art-23/
[2] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-817

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oferującego markę mtu24.pl.