Straż Graniczna jak policja. Zatrzyma dowód rejestracyjny

Straż Graniczna jak policja. Zatrzyma dowód rejestracyjny

13 listopada wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nadaje nowe uprawnienia Straży Granicznej. Funkcjonariusze będą mieli prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nowe rozporządzenie zmieniające wcześniejsze regulacje w sprawie kontroli ruchu drogowego, nadaje Straży Granicznej takie uprawnienia związane z kontrolą pojazdów, jakie mają policjanci. Strażnicy graniczni będą mogli samodzielnie zatrzymać dowód rejestracyjny m. in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska. Dotyczyć to będzie np. sytuacji, gdy podczas kontroli na terenie Polski, związanej  np. ze sprawdzaniem, czy w pojeździe nie ma nielegalnych imigrantów, okaże się, że samochód jest niesprawny – wówczas zatrzymają jego dowód rejestracyjny.

„Dotychczas, jeśli np. podczas rutynowej kontroli na granicy, funkcjonariusze SG stwierdzili, że dane auto stanowi zagrożenie, dowód rejestracyjny mógł być zatrzymany tylko przez policjanta. Wiązało się to z niepotrzebnym czekaniem i marnowało czas funkcjonariuszy obu służb. Nowe przepisy przyspieszą ten proces i ograniczą zbędne koszty” – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki tej zmianie, funkcjonariusze SG będą mogli wykonać więcej kontroli, a policjanci nie będą fatygowani tylko po to, by zatrzymać dowód rejestracyjny. Straż Graniczna podkreśla jednak, że nie będzie zabierać praw jazdy – nowe przepisy nie nadały jej takich uprawnień.

MSWiA chciało połączyć termin wprowadzenia nowych uprawnień dla Straży Granicznej z datą wejścia w życie nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym, tak by funkcjonariusze mogli wystawiać pokwitowania w przypadku zatrzymania dokumentów pojazdu.

Foto: Straż Graniczna

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty