TransInfo

Fot. Pixabay/Skica911

Kolejne zmiany dla kierowców zawodowych. Tym razem dotyczą szkoleń i pracowników z zagranicy

Szkolenia okresowe w formie e-learningu oraz nowy dokument - karta kierowcy - ich wprowadzenie będzie skutkiem zmian zatwierdzonych przez rząd. Większość przepisów znajdujących się w projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wejdzie w życie już po 30 dniach od jego opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Przede wszystkim projekt wprowadza możliwość przeprowadzania szkoleń online dla kierowców zawodowych. Będą je mogły przeprowadzać tylko takie ośrodki, które od dłuższego czasu prowadzą działalność, a poza tym mają odpowiednią infrastrukturę dla takich kursów. 

Chodzi o kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe, które kierowca będzie mógł przejść zdalnie, za pośrednictwem internetu. By to jednak było możliwe, zgodę na taką formę musi wydać wojewoda. 

Do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego. Będzie go wydawał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Testy, badania i karta kierowcy

Poza szkoleniami online wprowadzonych ma być jeszcze kilka innych zmian. Przede wszystkim pojawi się nowy dokument – karta kierowcy – która będzie umożliwiała osobom nie mieszkającym w Polsce wykazanie, że mają uprawnienia do prowadzenia ciężarówek. 

Zwolniono również pracowników z konieczności “wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych” – informuje rząd.

Testy kwalifikacyjne będą teraz prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a nie, jak dotąd, przez wojewodów. Ci ostatni będą mogli za to podjąć decyzję o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej jeśli okaże się, że zostało one wydane niezgodnie z prawem. 

Wszystkie opisane zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów unijnych. 

Tagi