Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Chociaż czynności załadunkowe należą zazwyczaj do zadań nadawcy lub odbiorcy, to przewoźnik powinien współuczestniczyć w prawidłowym rozmieszczeniu towaru na czas przejazdu. Stosowne udokumentowanie tych działań jest sprawą priorytetową, co najbardziej widać w sytuacjach skrajnych, np. wówczas, kiedy dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń. Narzędziem wspierającym proces odprawiania pojazdu może być elektroniczna lista kontrolna, którą osoba odpowiedzialna za daną czynność posiada na swoim smartfonie lub tablecie.

Brak odpowiedniej dokumentacji wskazującej na właściwe zabezpieczenie towaru podczas jego przewożenia, może być w razie wypadku, przyczyną sporych kłopotów, a w przypadkach, gdy źle zabezpieczony ładunek wyrządzi komuś krzywdę, sprawy mogą przybrać dramatyczny obrót. Należy bowiem wówczas wykazać, że zadbano o właściwe zabezpieczenie towaru, zastosowano odpowiednie do ładunku środki zabezpieczające, a pojazd opuścił miejsce załadunku w należytym stanie.

W odpowiednim udokumentowaniu prawidłowości załadunku pomocne mogą okazać się urządzenia elektroniczne, konkretnie smatfon lub tablet, zaopatrzone w stosowne oprogramowanie. Na rynku pojawiły się już narzędzia wspierające proces odprawiania pojazdu. To elektroniczna lista kontrolna, którą osoba odpowiedzialna za daną czynność, posiada na swoim smartfonie lub tablecie. Lista ta wchodzi w skład tzw. Yard Managmentu. System  zakłada m.in. zastosowanie terminali samoobsługowych, służących identyfikacji i samodzielnej rejestracji kierowców podczas wjazdu na dany teren oraz w trakcie jego opuszczania. Podczas rejestracji, kierowca może zostać przeszkolony z panujących w danym miejscu  zasad bezpieczeństwa, jak również otrzymać wskazówki odnośnie zabezpieczenia stosownego do rodzaju przewożonego ładunku.

007c4f67-79c9-4dd2-9ace-f3a9ab336dd1?server=place2

Yard Managment

Po dokonaniu załadunku oraz jego zabezpieczeniu, musi nastąpić kontrola wykonanych czynności. W zadaniu tym pomaga wcześniej zdefiniowana lista sprawdzająca, wypełniana w formie elektronicznej, na smartfonie lub tablecie. Pytania, na które musi odpowiedzieć kierowca tworząc dokumentację, zdefiniowano tak, aby każda z kwestii dotyczących bezpieczeństwa nie pozostała otwarta lub niezweryfikowana.

Osoba odpowiedzialna sprawdza, czy dla danego pojazdu i ładunku zastosowano wszystkie niezbędne środki zabezpieczające. Dodatkowo może ona wykonać zdjęcie ładunku i zapisać je bezpośrednio w systemie, wraz ze wspomnianą check-listą. Pozwala to na usystematyzowanie procesów weryfikacyjnych oraz posiadanie wszystkich niezbędnych danych w jednym pliku.

Wsparcie procesów załadunku poprzez stosowne oprogramowanie, może okazać się szczególnie pomocne w przypadku transportowania materiałów niebezpiecznych, gdzie trzeba zadbać o wiele dodatkowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, np. odpowiednią ilość gaśnic, czy posiadanie ubrań ochronnych.

Foto: Krone

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu